De Proces Standaardverklaring is bij acclamatie aangenomen op de BALV. De VNG gaat verder met de uitwerking van het standaardiseren van processen, waardoor gemeenten doelmatiger kunnen werken. Immers: éénmaal ontwikkelen, 380 keer toepasbaar. 

Het werken met standaarden vergroot gemeentelijke betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, continuïteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarmee wordt de dienstverlening verbeterd en veel kosten bespaard.

Het vaststellen van standaarden sluit goed aan bij de beweging Samen Organiseren, die is ingezet om als gemeenten op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en ICT meer samen te gaan ontwikkelen.

Voorstellen in voorbereiding

Op dit moment zijn er vier voorstellen in voorbereiding op het gebied van standaard verklaren. De uitwerking van deze voorstellen helpt bij het ontwikkelen en formuleren van een helder proces:

  • Harmonisatie/standaardisatie van begrippen in de fysieke leefomgeving
  • Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO)
  • Gezamenlijke gemeentelijke verwerkersovereenkomst
  • Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

College van Dienstverleningszaken (CvD)

De Proces standaardverklaring is opgesteld door het College van Dienstverleningszaken van de VNG. Het CvD richt zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat ze het VNG-bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Het CvD moet de dienstverlening van de lokale overheid beter maken en goedkoper, zodat gemeenten ook nog eens meer kunnen doen met hun geld

Aldus voorzitter CvD, Henri Lenferink. Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren. Het College monitort de uitvoering van deze projecten uit het programmaplan en rapporteert daarover aan bestuur en ALV.

Meer informatie

Zie ook