Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven. De visie wordt toegepast op alle projecten in het GGU portfolio met een informatiecomponent.

Belang van deze ontwikkeling

Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Zodat ze op een moderne en flexibele manier kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven.

Waarom een nieuwe informatiekundige visie?

De huidige manier van digitaal gegevens uitwisselen verloopt traag, is kostbaar en foutgevoelig. Dat maakt het lastig om snel en flexibel in te spelen op diverse maatschappelijke opgaven. Zoals de duurzaamheidstransitie, meer grip op de (uitgaven in de) zorg, participatie en de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Common Ground: zicht op een nieuw spoort

Wat is de basisgedachte van Common Ground?

Common Ground draait in de kern om een structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. De basisgedachte van Common Ground is:

  • data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties.
  • data worden bevraagd bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. 

Om dit te realiseren, werken partijen samen op basis van vier uitgangspunten:

  • gegevens worden uniform gemaakt;
  • gegevens worden opgehaald met API’s (software waarmee systemen gegevens kunnen uitwisselen);
  • er wordt gewerkt met één gemeenschappelijke integratielaag;
  • data blijven in de bron.

Common Ground is de leidend inrichtingsprincipes

Common Ground is een leidend inrichtingsprincipes. Dat betekent dat de visie wordt toegepast op de informatievoorziening van alle projecten die we uitvoeren in het GGU portfolio.  Net als Samen Organiseren dat is voor de werkwijze.

Hoe gaan we deze transitie maken?

Het VNG-Bestuur heeft in 2020 de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground vastgesteld. Deze strategie wordt herijkt. Hiertoe wordt een kwartiermaker aangesteld en volgt er een programma definitiefase waarin vertegenwoordigers van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen actief worden betrokken.

Wanneer zijn we hiermee klaar?

Common Ground is voltooid als de gegevens in alle relevante informatiesystemen worden gescheiden van de applicaties en processen waarin ze worden gebruikt, om vervolgens vanuit een centrale bron voor de verschillende ICT-oplossingen beschikbaar te komen.

Meedoen?

Gemeenten kunnen meedoen aan Common Ground door als coalitiepartners een oplossing te ontwikkelen. Of door oplossingen te gebruiken. Lees meer op commonground.nl of neem contact op via commonground@vng.nl.