Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Voor- en vroegschoolse educatie

1200 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 december 2023 om 14:28

Publicaties & Brieven