Geachte dames en heren,

Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.