Organisatie

Nederlands Jeugdinstituut

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Helaas is het aantal leerlingen dat thuiszit licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De VNG heeft in 2016 het pact ondertekend dat er per 1 januari 2020 geen leerling meer dan 3 maanden thuiszat zonder een passend onderwijsaanbod. Wij blijven ons hard maken om dit complexe, maar maatschappelijk probleem aan te pakken. Stap voor stap komen we dichter bij een oplossing om tot preventieve oplossingen te komen. Gelukkig hebben we kennispartners die lessen trekken uit de goede voorbeelden en zo anderen kunnen inspireren. Deze kennis is gebundeld in het document: 'Schoolverzuim aanpakken: een wetenschappelijke benadering'.