Nieuws
24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 april debatteert u met de ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. In de afgelopen maanden heeft de VNG een regierol vervuld bij het realiseren van de noodopvang voor vitale beroepen en het bieden van opvang, onderwijs of begeleiding aan kwetsbare kinderen.
Jongetje in klaslokaal
Handreiking
Helaas is het aantal leerlingen dat thuiszit licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De VNG heeft in 2016 het pact ondertekend dat er per 1 januari 2020 geen leerling meer dan 3 maanden thuiszat zonder een passend onderwijsaanbod. Wij blijven ons hard maken om dit complexe, maar maatschappelijk probleem...
Schoolklas
18 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Engelshoven, Op 19 december jl. voerden wij met u bestuurlijk overleg naar aanleiding van de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid 2020-2024’ van 9 september 2019. Daarbij is tot onze verrassing gebleken dat u volhardt in het structureel niet indexeren van de specifieke uitkering educatie 2019 op basis van de...
Overig
Het merendeel van de gemeenten maakt plannen, of voert plannen uit, om te zorgen dat alle peuters gebruik maken van voorschoolse voorzieningen. Ook kinderen van niet-werkende ouders. Dit blijkt uit de eerste Monitor Bereik van voorschoolse voorzieningen in Nederland. In 2015 werd geraamd dat 40 duizend peuters geen gebruik maakten...