Ledenbrief nummer
18MO00618

Geachte Commissieleden,

De ambitie van het kabinet is het bestrijden van kansenongelijkheid in het onderwijs en het stimuleren van talent. Het kabinet erkent met zijn extra investering in de voorschool het belang van peutervoorzieningen. Wij juichen dat toe, maar de keuze om alleen te investeren in peuters met een achterstand is niet genoeg! Met langjarig investeren is in verschillende gemeenten in een intensieve samenwerking met kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalorganisaties en schoolbesturen een solide en kwalitatief goed aanbod opgebouwd om voor álle kinderen een goede start mogelijk te maken. Wij – VNG, PO-Raad, SWN, BK, BMK en BOinK – hebben een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren. Wij verzoeken uw commissie om op 15 maart aanstaande ons plan te betrekken in het Algemeen Overleg over onderwijsachterstandenbeleid.

NB: Het Algemeen Overleg was oorspronkelijk gepland op 14 februari, maar werd verzet naar 15 maart 2018.