Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft na ruim 16 jaar afscheid genomen van zijn griffier Tineke Zantingh. Zij ging met pensoen. In 2002, toen het dualisme werd ingevoerd, werd zij de eerste raadsgriffier van Leiderdorp. Overigens werkte ze toen al geruimte tijd bij die gemeente, sinds 1990.

Erica van Lente wordt de nieuwe burgemeester van Dalfsen. Zij is nu nog waarnemend burgemeester van Bedum. In Dalfsen volgt zij Han Noten (PvdA) op die heeft aangegeven per 1 december 2018 te stoppen. Voor Van Lente in februari 2017 waarnemer in Bedum werd, was zij van 2010 tot 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen. Omdat zij haar waarnemerschap in Bedum op een goede manier wil afronden, blijft ze daar tot deze gemeente per 1 januari 2019 fuseert met Winsum, Eemsmond en De Marne tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Medio januari 2019 wordt Van Lente in Dalfsen geïnstalleerd. Tot die tijd worden de taken van de burgemeester (na het vertrek van Noten) waargenomen door locoburgemeester Ruud van Leeuwen en plaatsvervangend raadsvoorzitter Luco Nijkamp.

Marja Nengerman gaat per 2 november 2018 aan de slag als griffier van de gemeenteraad van Brummen. Zij was hiervoor bijna 10 jaar plaatsvervangend raadsgriffier in Bronckhorst, daarvoor was zij communicatieadviseur in die gemeente. In Brummen volgt zij Barbara Ulfman op die in mei 2018 vertrok, nog geen half jaar na haar benoeming. Sinds die tijd werden de griffierstaken waargenomen door Herman Veraart. 

De gemeenteraad van Woerden heeft burgemeester Victor Molkenboer voorgedragen voor herbenoeming. Naar verwachting begint de PvdA’er zijn tweede ambtstermijn op 28 februari 2019. Eerder was hij onder meer wethouder in Leiderdorp en burgemeester van Leerdam.

 

Sander Kastelein wordt per 1 december 2018 de nieuwe gemeentesecretaris van Meppel. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. Daarvoor was hij onder meer directielid/loco-secretaris en manager in de gemeente Noordoostpolder. Kastelein volgt Anita Vergouwe op, die sinds 5 maart 2018 als interim-gemeentesecretaris in Meppel werkt.

Aline Zwierstra is per 1 november 2018 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van Eindhoven. Zij vervult die functie al sinds 1 september 2017 als waarnemer, als opvolger van Marco Wilke. Voor zij bij de gemeente aan de slag ging, was Zwierstra directeur bij woningcorporatie Wonen Breburg. 

Mariëlle van der Leur neemt na 6 jaar afscheid als griffier van de gemeenteraad van Bronckhorst. Per 1 januari 2019 gaat ze werken als strategisch bestuursadviseur voor het college van burgemeester en wethouders van Zwolle. De gemeenteraad gaat op zoek naar een nieuwe raadsgriffier.

Onno de Vries wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Hij is nu nog raadsgriffier in Haren en bekleedt verschillende functies in de landelijke Vereniging van Griffiers. De gemeenteraad bekrachtigt de benoeming op 22 november 2018. De Vries is de opvolger van Sytze Dijkstra die sinds 5 februari 2018 kwartiermaker/beoogd griffier van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân en griffier van Dongeradeel is.

Ruud van Bennekom wordt de nieuwe burgemeester van Bunnik. De gemeenteraad heeft hem voor benoeming aanbevolen. Van Bennekom is in kringen van burgemeesters geen onbekende: hij is al 15 jaar directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Daarvoor was hij beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid bij de VNG en projectleider/beleidsmedewerker criminaliteitspreventie bij de gemeente Rotterdam. Ruud van Bennekom (PvdA) wordt 15 november 2018 in Bunnik geïnstalleerd. Hij is de opvolger van CDA’er Hans Martijn Ostendorp die 1 september 2017 algemeen directeur werd bij voetbalclub De Graafschap. Sindsdien wordt het burgemeesterschap waargenomen door D66'er Roland van Schelven

Vincent Roozen is vanaf 10 oktober 2018 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Rotterdam. Het college van B en W heeft hem benoemd als opvolger van Ina Sjerps die vanaf 1 november 2018 aan de slag gaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Roozen was sinds 2015 in Rotterdam concerndirecteur Werk & Inkomen (W&I) en lid van de concerndirectie. Eerder vervulde hij leidinggevende en directiefuncties bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Pagina's