Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

In Beesel is Rick Nillesen op 9 juli 2020 begonnen als gemeentesecretaris. Hij is de opvolger van Ellen Janssen, die per 1 april 2020 afscheid nam. Sinds haar vertrek is Nillesen waarnemend secretaris. Hij werkt al sinds 2018 in Beesel als hoofd Algemene Zaken. Daarvoor was hij ruim veertien jaar werkzaam bij de gemeente Roermond, onder meer als strategisch projectleider.

Belangstellenden kunnen solliciteren naar het burgemeestersambt van Stadskanaal (circa 31.800 inwoners), vacant sinds 1 april 2018. Het salaris bedraagt € 8.560,55 bruto per maand. Informatie over deze burgemeestersvacature is te vinden op provinciegroningen.nl. Vragen kunnen worden gesteld via burgemeester@provinciegroningen.nl.

Nelly Kalfs wordt de nieuwe burgemeester van Lingewaard. De gemeenteraad heeft haar voor benoeming voorgedragen. Kalfs is nu nog hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat-Oost. Daarvoor werkte zij onder meer bij de gemeente Amsterdam (hoofd verkeersonderzoek), het ministerie van Verkeer en Waterstaat (programmamanager bereikbaarheid) en als directeur bij Stichting Kijkonderzoek. Zij is niet verbonden aan een politieke partij.

Maarten Olthuis wordt de nieuwe raadsgriffier in Reusel-De Mierden. Hij volgt daar per 1 oktober 2020 Hans van Berkel op, die met pensioen gaat. Olthuis werkt sinds 2011 voor de gemeente Reusel-De Mierden, het meest recent als adviseur bestuurszaken, openbare orde en veiligheid. Hij is ook plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad. 

Christiaan de Vries wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Hij volgt daar per 1 september 2020 Gerard van Egmond op, die met ingang van 1 augustus 2020 met pensioen gaat. De Vries is nu griffier van de commissie Bereikbaarheid en Energie van provinciale staten van Zuid-Holland. Hij werkte ook in Vlaardingen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft Evert Bunt benoemd als interim-raadsgriffier. Hij neemt het stokje over van Wim Peijs die vanaf 1 augustus 2020 raadsadviseur is in Hoeksche Waard. Bunt werkte eerder als (interim-)griffier voor de gemeenteraden van Graafstroom, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Bronckhorst en Zwijndrecht.