Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Jan van Zanen is door de gemeenteraad van Den Haag voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht en wordt in de hofstad de opvolger van Pauline Krikke. Die stapte in oktober vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren op de stranden van Den Haag.

Berlinda Aukema is vanaf 20 juli 2020 de nieuwe gemeentesecretaris van Oldambt. Zij volgt daar Herman Groothuis op, die met pensioen gaat. Aukema heeft een achtergrond in de jeugdzorg, energievoorziening, welzijn en aardbevingen in diverse managementfuncties. Ze werkte veel voor en met gemeenten, maar nog niet eerder ín een gemeentelijke organisatie.

Burgemeester Marco Out van Assen is voorgedragen voor herbenoeming. Zijn eerste ambtstermijn loopt op 16 december 2020 af. Voordat hij in 2014 aantrad als burgemeester van Assen, was hij onder meer raadslid in Leek, lid van provinciale staten van Groningen en burgemeester van Borger-Odoorn.

Theo Hoex is met ingang van 26 mei 2020 benoemd als interim-gemeentesecretaris van Grave. De aanstelling is bedoeld voor een periode van drie tot zes maanden die wordt benut om te komen tot de permanente invulling van de vacature die op 1 mei 2020 ontstond na het vertrek van Jeroen Heerkens naar Oost Gelre. Hoex werkte eerder als gemeentesecretaris in Papendrecht en Overbetuwe en op interim-basis in Landerd.

Rob Toet wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Haaksbergen. Hij begint daar op 1 juni 2020. Toet was de afgelopen jaren directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), daarvoor was hij directeur/locogemeentesecretaris bij de gemeente Tubbergen. In Haaksbergen volgt hij Marianne Kragting op die sinds 16 maart 2020 gemeentesecretaris van Staphorst is. De functie wordt nu waargenomen door Harold Lindeboom.

Beoogd eilandsecretaris Tim Muller heeft het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire laten weten af te zien van de functie. Hij blijft op Saba waar hij nu de hoogste ambtenaar is. Aanleiding voor zijn besluit is een combinatie van factoren: de kwetsbare situatie waarin Saba door de coronacrisis is komen te verkeren en persoonlijke overwegingen. Het besluit is in goede afstemming met de bestuurscolleges van de bijzondere Caribische gemeenten Saba en Bonaire tot stand gekomen.