Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Tot de herindeling van 1 januari 2019 functioneert Arthur van Hoorik als tijdelijk gemeentesecretaris van Winsum. Op 1 januari 2019 fuseren Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Van Hoorik, die op 15 juni 2018 interim-secretaris Frank Wiertz opvolgt, werkt al sinds 2008 bij de gemeente Winsum: eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als directeur Bedrijfsvoering. De laatste functie combineert hij tot de herindelingsdatum met die van interim-secretaris.

Burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard heeft bekend gemaakt dat hij niet voor een tweede ambtstermijn gaat. Zijn eerste termijn eindigt op 17 juni 2019. De PvdA’er was eerder onder meer raadslid in Voorburg-Leidschendam en Tweede Kamerlid.

Marië Fabbricotti is benoemd als kwartiermaker/beoogd griffier van de nieuwe gemeente Noordwijk. Deze gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Fabbricotti vervult de functie van kwartiermaker voor de griffie vanaf 11 juni 2018 parttime en van 1 juli tot de herindelingsdatum fulltime. De nieuwe raad van Noordwijk benoemt haar in januari 2019 tot griffier. Fabbricotti werkt op dit moment als strategisch adviseur bij het onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk (Actal/ATR). Eerder was ze onder meer plaatsvervangend en waarnemend griffier bij de gemeente Delft.

Jeroen Tomassen is tot interim-secretaris van de gemeente Zoetermeer benoemd. Hij nam op 1 juni 2018 tijdelijk de functie over van gemeentesecretaris Hennie Koek, die naar de provincie Zuid-Holland vertrok waar ze provinciesecretaris werd. Tomassen is sinds januari 2012 directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Zoetermeer.

 

Arthur van den Brink is vanaf 1 september 2018 kwartiermaker/beoogd raadsgriffier van de nieuwe gemeente West Betuwe. Deze gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De kwartiermaker/beoogd griffier treedt tot 1 januari 2019 eerst formeel in dienst bij de gemeente Geldermalsen. De nieuwe raad van West Betuwe zal hem in januari 2019 tot griffier benoemen. Van den Brink is sinds 2003 raadsgriffier van Overbetuwe. Daarvoor werkte hij onder meer bij het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht, het bedrijfsleven en de rijksoverheid.

 

Fred Veenstra, burgemeester van De Fryske Marren, is tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) van 4 juni 2018 voor vier jaar benoemd tot de nieuwe voorzitter. De VFG is een van de provinciale afdelingen van de VNG. Veenstra is de opvolger van Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen, die na de maximale zittingsperiode van acht jaar afscheid nam. Veenstra is sinds 2015 burgemeester van De Fryske Marren. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Franekeradeel en wethouder in Smallingerland. Naast een nieuwe voorzitter zijn er ook een paar nieuwe bestuursleden benoemd: Caroline de Pee (wethouder Waadhoeke), Jelle Zoetendal (wethouder Heerenveen), Herwil van Gelder (wethouder Leeuwarden) en Roel Sluiter (burgemeester Harlingen).

 

Gemeentesecretaris Joost Michels van Oirschot gaat vanaf 1 juni 2018 aan de slag bij de gemeente Helmond waar hij hoofd Ondernemen en Ontwikkelen wordt. Voordat hij in Oirschot aantrad was hij onder meer gemeentesecretaris in Maasdonk, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering bij de gemeente Tilburg en hoofd Welzijn en Educatie bij de provincie Noord-Brabant. Naar verwachting is er rond 1 oktober 2018 een nieuwe gemeentesecretaris in Oirschot. Tot die tijd is teammanager Marlène van Leuken daar waarnemend gemeentesecretaris.

Griffier Jan Hoek van de gemeente Bloemendaal vertrekt naar Almere waar hij wethouder wordt voor GroenLinks. Hij wordt daar op 31 mei 2018 geïnstalleerd. Hoek was eerder onder meer stadsdeelwethouder in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

De gemeente Westerwolde en haar gemeentesecretaris Herman Zwart hebben besloten hun samenwerking per 1 juni 2018 te beëindigen. Op korte termijn wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing. Tijdens deze interim-periode gaat de gemeente aan de slag met de definitieve invulling van de functie. Zwart werd per 1 mei 2017 beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerwolde, die op 1 januari 2018 ontstond door samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde. Hij was eerder interim-gemeentesecretaris in de gemeente Reusel-De Mierden en gemeentesecretaris in Dalfsen en Súdwest-Fryslân.

Frans van der Heide is voorgedragen als raadsgriffier van Leeuwarden. Hij bekleedt op dit moment dezelfde functie in de gemeente Smallingerland. Daarvoor was hij griffier in Littenseradiel, vervulde hij managementfuncties bij de gemeenten Zwolle en Sneek en werkte hij als beleidsmedewerker in Franekeradeel. Hij start naar verwachting per 1 september 2018 met zijn werkzaamheden voor de raad van Leeuwarden. Van der Heide wordt daar de opvolger van Lia Randsdorp, die sinds oktober 2016 interim-griffier is.

 

Pagina's