Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Nieuws

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren legt haar functie tijdelijk neer. Larson kampt met long COVID en wil zich focussen op het herstel. Voorlopig neemt locoburgemeester Gert Zagt een aantal van haar taken over. De commissaris van de Koning in Noord-Holland gaat binnenkort inventariseren hoe de taken verder ingevuld kunnen worden.

Crys Larsen

Henri Lenferink start op 2 oktober 2023 als waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland. De tijdelijke aanstelling volgt op het besluit van commissaris John Berends om zijn functie voorlopig neer te leggen. Berends doet dat in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Lenferink was tot 1 september burgemeester van Leiden. Die functie heeft hij ruim twintig jaar bekleed.

Henri Lenferink

Kirsten ten Cate start op 1 oktober 2023 als voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Ten Cate is sinds juni 2016 griffier van provinciale staten in Noord-Brabant. Ze volgt bij de griffiersvereniging Renée Wiggers op. Zij is acht jaar voorzitter geweest en is in het dagelijks leven griffier van provinciale staten in Overijssel.

Kirsten ten Cate

Wilma Delissen-van Tongerlo stopt volgend jaar, per 1 oktober 2024, als burgemeester van Peel en Maas. Ze is dan precies 14 jaar burgemeester van die gemeente en is toe aan nieuwe uitdagingen. Door haar vertrek nu al aan te kondigen, wil ze de gemeenteraad voldoende tijd geven om op zoek te gaan naar een opvolger. Voor ze in 2010 in Peel en Maas begon, was ze ruim vier jaar burgemeester van Grave. Delissen (VVD) startte haar politieke carrière als wethouder in achtereenvolgens Laarbeek en Heeze-Leende.

Wilma Delissen

Enno Koops is per 16 november 2023 de nieuwe gemeentesecretaris van Hoeksche Waard. Koops is nu werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, daarvoor heeft hij diverse leidinggevende functies met complexe opgaven vervuld binnen de rijksoverheid. Koops volgt in Hoeksche Waard Barbera Silvis-de Heer op, die vertrok per 1 januari 2023.

Enno Koops