Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Astrid Nienhuis (VVD) is voorgedragen als burgemeester van Heemstede. Ze wordt de opvolger van Marianne Heeremans (PvdA), die op 1 januari 2018 vertrekt vanwege het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Nienhuis, op dit moment burgemeester van Landsmeer, was eerder onder meer raadslid in Velsen, advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam en officier van justitie.

 

Als het aan de gemeenteraad van Ommen ligt, wordt CDA’er Hans Vroomen per 18 december 2017 de nieuwe burgemeester van Ommen. De burgemeestersvacature in Ommen ontstond op 12 oktober 2015 door het vertrek van burgemeester Marc-Jan Ahne (D66). In eerste instantie werd de functie waargenomen door VVD’er Mark Boumans tot diens benoeming in Doetinchem. Half mei dit jaar werd zijn partijgenoot Bas Verkerk waarnemer in Ommen. Vroomen is op dit moment lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel. Eerder was hij onder meer wethouder in Bodegraven-Reeuwijk, senior adviseur en manager bij enkele advies- en consultantsbureaus en werkte hij in beleids- en managementfuncties bij de ministeries van Justitie en Financiën.

 

Het bestuur van VNG Overijssel, een van de provinciale afdelingen van de VNG, heeft Martijn Dadema, burgemeester van Raalte, gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt per 1 januari 2018 burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten op, die per voornoemde datum het bestuurslidmaatschap van VNG Overijssel beëindigt. Dadema is sinds oktober 2016 lid van het bestuur van VNG Overijssel.

 

Gerrit Stam is per 1 december 2017 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Neder-Betuwe. Hij volgt daar Mariet Nijhuis-Quanjel op, zij gaat met prepensioen. Stam werkte eerder in vergelijkbare functies bij de gemeenten Zuidlaren, Drimmelen, Lingewaard en Hof van Twente.

Burgemeester Jaap Nawijn (VVD) heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, om privéredenen geen gebruikmaakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. Zijn ambtstermijn loopt 1 september 2018 af. Nawijn is de eerste burgemeester van de fusiegemeente Hollands Kroon, die op 1 januari 2012 ontstond. Eerder was hij onder meer burgemeester van Ouder-Amstel en Heemskerk.

Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal heeft de Overijsselse commissaris van de Koning Ank Bijleveld laten weten dat hij niet beschikbaar is voor een tweede termijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt 1 juli 2018 af, kort voor Schoutens 65ste verjaardag. Omdat burgemeesters tot uiterlijk hun 70ste in functie mogen blijven, zou hij een nieuwe termijn niet vol kunnen maken. De PvdA'er Schouten is desgewenst wel beschikbaar aan te blijven als waarnemend burgemeester voor de periode tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De procedure daarvoor start na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vóór Schouten per 1 juli 2012 in Oldenzaal werd benoemd, was hij onder meer waarnemend burgemeester van Goor, burgemeester van Haaksbergen en wethouder in Almelo.

Peter Hennephof wordt vanaf 1 januari 2018 gemeentesecretaris van Den Haag. Hij is nu nog hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is daarmee verantwoordelijk voor het gevangeniswezen in Nederland. Eerder was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van SZW en partner bij Twynstra Gudde. Hennephof volgt gemeentesecretaris Annet Bertram op. Zij stapt per 15 november 2017 over naar het ministerie van BZK waar ze directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf wordt.

Hanne van Aart wordt de nieuwe burgemeester van Loon op Zand. De gemeenteraad heeft haar voor deze functie voorgedragen. Van Aart (VVD, 32) is nu wethouder in de buurgemeente Heusden. Zij wordt de jongste burgemeester van Nederland en neemt de rode lantaarn over van Joris Bengevoord van Winterswijk. In Loon op Zand volgt zij de PvdA'er Wim Luijendijk op die met pensioen gaat. Hanne van Aart wordt eind november 2017 geïnstalleerd.

De Eindhovense gemeenteraad heeft Jeanke Verbruggen per 1 december 2017  benoemd tot raadsgriffier. Op dit moment is zij plaatsvervangend griffier in dezelfde gemeente. Daarvoor was zij als beleidsadviseur werkzaam bij Metropoolregio Eindhoven (voorheen Samenwerkingsverband Regio Eindhoven). Als griffier volgt zij Jan Verheugt op, die de functie ruim 15 jaar heeft bekleed en nu met pensioen gaat.

Anton Stapelkamp, nu nog burgemeester van Kapelle, wordt de nieuwe burgemeester van Aalten. De gemeenteraad van Aalten heeft hem voor deze functie voorgedragen. Vóór hij in 2011 burgemeester van Kapelle werd, was Stapelkamp (ChristenUnie) lid van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hij wordt 15 december 2017 in Aalten geïnstalleerd. Daar volgt hij Arnold Gerritsen (D66) op, die sinds januari 2017 de honneurs waarneemt na het vertrek van CDA'er Bert Berghoef die toen met pensioen ging.

 

Pagina's