Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Ditta Cazemier wordt de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van De Fryske Marren. Zij gaat per 1 juni 2018 aan de slag. Cazemier is nu nog concernmanager en locogemeentesecretaris in Steenwijkerland. Recent was zij een half jaar waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur van die gemeente. In De Frsyke Marren volgt zij Leendert Maarleveld op, die eind 2017 afscheid nam.

Twan Beurskens vertrekt binnenkort als gedeputeerde bij de provincie Limburg. Hij wordt op 24 april 2018 de nieuwe gemeentesecretaris van Venlo. Beurskens is geen onbekende in Venlo. Hij werkte van 1995-2006 in diverse functies bij de gemeente Venlo en Helmond. Daarna was hij tussen 2006 en 2012 wethouder in Venlo. In 2012 verkaste hij naar de provincie om daar als gedeputeerde aan de slag te gaan. Beurskens wordt in Venlo de opvolger van waarnemend secretaris René van Loon, die in juni 2017 de tijdelijk vervanger werd van gemeentesecretaris Piet Lucassen.

Clemens Cornielje, de Gelderse commissaris van de Koning, stopt per 1 februari 2019. Dat heeft hij aan de Gelderse Staten meegedeeld. Hij is commissaris in Gelderland sinds 31 augustus 2005 en is daarmee al ruim 4 jaar de langstzittende commissaris in Nederland. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, kunnen de Staten op zoek naar een geschikte kandidaat die op 1 februari aan de slag kan. Voor zijn benoeming in Gelderland werkte de VVD'er Cornielje 25 jaar in Den Haag, eerst als fractiemedewerker en -voorlichter, later als lid van de Tweede Kamer. Cornielje's aankondiging komt een dag nadat zijn Noord-Hollandse collega en partijgenoot Johan Remkes eveneens zijn vertrek bekendmaakte. Remkes legt op 1 januari 2019 zijn functie neer.

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is op 10 april 2018 onverwachts op 54-jarige leeftijd overleden. Smit (D66) was sinds 1 september 2010 burgemeester van Oldambt, daarvoor was hij wethouder en gemeenteraadslid in Zoetermeer. Hij was de eerste door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Oldambt die op 1 januari 2010 ontstond uit een fusie van Scheemda, Winschoten en Reiderland. Pieter Smit was ook voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en lid van de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG. 

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, legt op 1 januari 2019 zijn functie neer. Dat heeft hij laten weten aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken. Door deze beslissing nu aan te kondigen kan tijdig en zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien. Ook is zijn opvolger dan voldoende ingewerkt als na de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 de nieuwe Staten en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aantreden. De VVD'er Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken in de kabinetten-Balkenende I en II. Eerder was hij onder meer lid van de Tweede Kamer, van Provinciale Staten van Groningen en van de gemeenteraad van Groningen. Ook was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Kok en gedeputeerde in de provincie Groningen.

Pieter Norder is voorgedragen als beoogd raadsgriffier in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Die gaat 1 januari 2019 van start na een fusie van de huidige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Norder, nu nog griffier van de gemeenteraad van Oldambt, gaat 1 juni 2018 al aan de slag. Hij was eerder raadsgriffier in Vlagtwedde en Slochteren.

Ellen Janssen is 3 april 2018 aan de slag gegaan als de nieuwe gemeentesecretaris van Beesel. Zij volgt Robbert Halffman op die sinds 1 januari 2018 gemeentesecretaris in Deurne is. Janssen was hiervoor programmamanager samenwerkingsverband Wijkontwikkeling Donderberg. Daarnaast was zij als verkenner verbonden aan de Sociale Agenda van de Vereniging Limburg.

Carsten Hof is voorgedragen als beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Noordwijk die op 1 januari 2019 ontstaat na een samenvoeging van de huidige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Tot die tijd wordt hij, met ingang van 1 mei 2018, de projectleider/kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Na een overdrachtsperiode neemt hij het stokje over van Dirk Louter, de huidige projectleider Fusie. Hof was eerder projectsecretaris bij het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Sinds 1997 had hij diverse functies bij de gemeente Den Haag, de laatste drie jaar als lid van de directie van het Intern Dienstencentrum.

Burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) is voorgedragen voor herbenoeming in Oudewater. Hij is hier sinds eind juni 2011 eerste burger. Toen hij werd benoemd was hij 30 jaar oud en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Tot aan zijn benoeming als burgemeester van Oudewater was Verhoeve advocaat, gericht op arbeids- en bestuursrecht, en docent aan de Driestar Hogeschool, de enige hogeschool op reformatorische grondslag.

Burgemeester Luzette Kroon is voorgedragen voor herbenoeming in Waterland. De eerste zittingsperiode van de CDA’er loopt op 13 september dit jaar af. Kroon was eerder wethouder in Drechterland. Ze is ook bestuurlijk actief in de regio en op landelijk niveau, zo was ze onder meer secretaris van het VNG-bestuur en bestuursvoorzitter van GGD Hollands Noorden.

Pagina's