Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De Stuurgroep Herindeling Westerkwartier heeft Astrid Schulting met ingang van 1 maart 2018 benoemd tot kwartiermaker/gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Die ontstaat per 1 januari 2019 en omvat de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Schulting is sinds 2010 gemeentesecretaris van Meppel. Daarvoor werkte zij bij de gemeenten Zwolle en Hoogeveen en de provincie Groningen.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg is door de gemeenteraad voor gedragen voor herbenoeming. Zijn tweede termijn gaat eind augustus 2018 in. Tot zijn aanstelling in Middelburg in 2012 was de VVD'er Bergmann burgemeester van Albrandswaard.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten burgemeester Charlie Aptroot aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede termijn van zes jaar. Zijn huidige termijn loopt begin september 2018 af. Vóór Aptroot (VVD) burgemeester van Zoetermeer werd, was hij bijna tien jaar lang lid van de Tweede Kamer. In 2017 was hij ook waarnemend burgemeester van Wassenaar.

Gemeentesecretaris Daniël van der Weerd blijft in Hattem. Eerder kondigde hij aan te vertrekken om in Dronten als gemeentesecretaris aan het werk te gaan. Vanwege ziekte van zijn partner en de zorg voor zijn gezin gaat de overgang niet door. Het college van B en W en het managementteam van Hattem hebben Van der Weerd aangeboden om in deze situatie de overgang te heroverwegen en dat heeft hij gedaan. Dronten heeft hier begrip voor en respecteert zijn keuze.

Anka Visser is door de gemeenteraad van Werkendam benoemd als griffier voor de periode van 1 februari 2018 tot 1 januari 2019. Op 1 januari volgend jaar fuseren Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de nieuwe gemeente Altena. De griffiersvacature ontstond door het vertrek van Iede Bakker naar Barneveld. Visser is sinds 2004 in een aantal gemeenten griffier en plaatsvervangend griffier geweest. Ze vervulde deze functie ook in de herindelingsgemeenten Bergambacht en Sint-Oedenrode waardoor ze ervaring heeft opgedaan met de voorbereiding van een fusie. Ze is sinds 2016 ook raadsadviseur voor de fusiegemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem waarbij ze vooral de werkgroep raad&griffie ondersteunt.

 

Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda is voorgedragen voor herbenoeming. Hij is daar sinds 13 december 2012 burgemeester. Voordat de VVD’er in Gouda aantrad was hij onder meer burgemeester van Bussum en raadslid en wethouder in Haarlemmermeer.

Als het aan de Hengelose gemeenteraad ligt, blijft burgemeester Sander Schelberg (VVD) een tweede termijn van zes jaar aan. Zijn eerste ambtstermijn loopt op 1 oktober 2018 af. Voordat Schelberg in Hengelo aantrad was hij onder meer burgemeester in Schermer en Teylingen, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, beleidsmedewerker bij de VNG en raadslid in Den Haag.

 

Paul Verhoeven is herbenoemd als burgemeester van Heeze-Leende. De VVD’er werd daar in 2006 eerste burger. Op 29 januari 2018 legt Verhoeven op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch de eed af onder toeziend oog van Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Verhoeven was eerder burgemeester van Ameland (2001-2005), wethouder in Sint Anthonis (1994-2000) en raadslid in Wanroij (1984-1993).

 

Reinoud Koster wordt tijdelijk raadsgriffier van Tytsjerksteradiel voor de periode van 29 januari tot 1 september 2018. Hij volgt Sytze Dijkstra op, die per 5 februari raadsgriffier van Dongeradeel en kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân wordt. Koster werkt sinds 2014 als adjunct-griffier in de gemeente De Fryske Marren. Eerder was hij raadsgriffier in Gaasterlân-Sleat en wethouder en locoburgemeester van Kollumerland c.a.

 

Ralph de Vries is sinds 1 januari 2018 waarnemend griffier van de gemeenteraad van Blaricum. Hij is de beoogd opvolger van raadsgriffier Paul de Groot die eind april 2018 met pensioen gaat. De Vries is geen onbekende in het openbaar bestuur. Hij zat eerder voor D66 in de gemeenteraad van Utrecht en in Provinciale Staten van Utrecht, en hij was gedeputeerde in de provincies Utrecht en Noord-Holland.

Pagina's