Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De commissaris van de Koning in Zeeland zal Fons Naterop (CDA) benoemen tot waarnemend burgemeester van Kapelle. Hij volgt daar Huub Hieltjes op, die nu nog waarnemend burgemeester is, maar is voorgedragen als burgemeester van Duiven. Naterop heeft ruime ervaring als burgemeester. Hij was van 2008 tot 2018 burgemeester van Aalburg, dat vorig jaar opging in de nieuwe gemeente Altena.

Freek Compagne begint op 1 april 2020 als gemeentesecretaris in Zundert. Hij verlaat dan de gemeente Waalre waar hij 6,5 jaar dezelfde functie vervulde. Compagne volgt in Zundert gemeentesecretaris Frank Priem op. Na zijn vertrek nam interim-secretaris Guus Broos de functie tijdelijk over tussen 15 augustus 2016 en 31 december 2019. Directeur Catharine Verberne is sindsdien waarnemend gemeentesecretaris.

 

Niki Vintcent wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Beesel. Hij gaat daar 1 maart 2020 aan de slag als opvolger van Esther Apeldoorn die sinds 1 oktober 2019 bestuursadviseur in Venlo is. Sindsdien wordt het griffierschap waargenomen door Peter-Paul Moors. Vintcent is nu nog bestuurlijk adviseur en plaatsvervangend raadsgriffier in Deurne. (foto: Twitter/gemeente Beesel)

Joukje van Roeden-Hoekstra wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van De Wolden. Zij volgt per 1 maart 2020 Josee Gehrke op die na 17 jaar met pensioen gaat. Van Roeden was ruim drie jaar raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Westerveld. Eerder werkte zij als griffiemedewerker in Almere.

Ingrid Geveke is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Ze werd op 24 januari 2020 benoemd tijdens de extra algemene ledenvergadering van de VGS. Geveke is sinds 2016 gemeentesecretaris van Zwolle en heeft ruim twintig jaar ervaring in het lokaal bestuur. Ook is ze lid van het 100.000+-overleg en de secretarissenkring IJsselland.

De ministerraad heeft Marnix van Rij benoemd als regeringscommissaris van Sint Eustatius. Per 15 februari 2020 neemt hij daar de taken over van Mike Franco. Van Rij was van 2015 tot 2019 lid van de Eerste Kamer en tot medio 2019 werkte hij voor het ministerie van BZK als strategisch adviseur voor Caribisch Nederland. Twee jaar geleden werd op Sint Eustatius, een 'bijzondere gemeente' van Nederland, een regeringscommissaris aangesteld als vervanger van het bestuurscollege en de eilandsraad om het bestuur weer op de rails te krijgen.