Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Nieuws

Wobine Buijs stopt in de zomer van 2025 als burgemeester van Oss. Dat heeft ze in de raadsvergadering van 27 juni 2024 aangekondigd. Buijs (VVD) kwam nu al met de mededeling van haar vertrek zodat de gemeenteraad voldoende tijd heeft om een goede opvolger te zoeken, die dan ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 kan worden benoemd. Buijs is sinds 29 september 2011 burgemeester van Oss, daarvoor was ze statenlid in Noord-Brabant.

Wobine Buijs

De gemeenteraad van Bunnik heeft besloten Ruud van Bennekom aan te bevelen voor herbenoeming. Van Bennekoms eerste termijn als burgemeester eindigt op 15 november 2024. Voor Van Bennekom (PvdA) in 2018 in Bunnik werd benoemd, was hij achtereenvolgens senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de VNG en directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Ruud van Bennekom

Lineke Bennema is vanaf 1 september 2024 de nieuwe gemeentesecretaris van Borger-Odoorn. Ze volgt Martin Broers op, wiens opdracht als interim-gemeentesecretaris per 1 oktober stopt. Bennema werkt op dit moment nog als hoofd crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe en als hoofd GHOR bij de GGD Drenthe. Daarvoor was ze jarenlang politiechef.

Lineke Bennema

Antoin Scholten krijgt een derde termijn als burgemeester van Venlo. De gemeenteraad heeft hem op 26 juni 2024 voorgedragen voor herbenoeming. Scholten (VVD) is sinds 12 november 2012 burgemeester van Venlo. Daarvoor was de VVD'er burgemeester van Zwijndrecht en wethouder en raadslid in Deventer. 

Antoin Scholten