Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Griffier Margie Philipse van de gemeenteraad van Boekel heeft haar vertrek aangekondigd. Zij vertrekt per 1 februari 2021 omdat zij dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Pierre Bos (CDA) stopt over vijftien maanden als burgemeester van Boekel. Op 1 juni 2021 gaat hij met pensioen. Bos is oud-wethouder van Sint Anthonis en werd in 2008 burgemeester in Boekel. Daar volgde hij Driek van de Vondervoort op. 

Jan Lonink stopt per 1 mei 2021 als burgemeester van Terneuzen. Hij heeft de Zeeuwse commissaris van de Koning, Han Polman, gevraagd hem net voor zijn 70ste verjaardag eervol ontslag te verlenen. Lonink (PvdA) kondigt zijn afscheid tijdig aan om de gemeenteraad de gelegenheid te geven voor een zorgvuldige selectieprocedure voor zijn opvolger. Hij is sinds 1 juli 2003 burgemeester van Terneuzen.

Reiny Weernekers wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Westerveld. Zij volgt daar per 24 augustus 2020 Roelof van der Veen op die eerder dit jaar met pensioen ging. Weernekers is nu plaatsvervangend raadsgriffier in Deventer. Het griffierschap in Westerveld wordt nu waargenomen door Martin Frensel.

André Rouvoet wordt de nieuwe voorzitter van GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Rouvoet start op 1 juli 2020 als beoogd voorzitter en zal zich in de maand juli inwerken. Per 1 augustus 2020 neemt hij het voorzitterschap formeel over van Tonny van de Vondervoort, die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde. Rouvoet was van 1 februari 2012 tot 1 februari 2020 voorzitter van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Lenneke van der Meer begint op 17 augustus 2020 als griffier van de gemeenteraad in Bergen op Zoom. Ze is sinds april 2011 griffier in Steenbergen. Daarvoor was ze onder meer actief als raadslid en wethouder in Rozenburg en lid van provinciale staten van Zuid-Holland. Van der Meer wordt in Bergen op Zoom de opvolger van Kees Terstappen, die sinds 2012 griffier is.