Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is herbenoemd per 4 december 2018. Hiermee gaat de CDA’er zijn tweede ambtsperiode in. Voordat Lamers in Schiedam aantrad was hij onder meer burgemeester van Houten en Bleiswijk en wethouder in Spijkenisse. Hij is ook lid van het Comité van de Regio's, het Europese adviesorgaan voor de lokale en regionale overheden.

De gemeenteraad van Overbetuwe is akkoord gegaan met de benoeming van Dorien van der Kamp tot griffier. Ze treedt op 1 januari 2019 in dienst bij de gemeente Overbetuwe. Ze wordt dan de opvolger van Arthur van den Brink, die in september 2018 naar de nieuw te vormen gemeente West-Betuwe vertrok. Van der Kamp is sinds 2012 griffier in Westervoort. Eerder vervulde ze dezelfde functie in Oudewater en Montfoort. Ze is ook bestuurslid van afdeling Gelderland van de VNG.

 

Ron Waverijn neemt na een loopbaan van ruim 40 jaar in het openbaar bestuur per 1 januari 2019 ontslag als griffier van de gemeenteraad van Veere. Vanaf die dag gaat hij met pensioen. Waverijn heeft de functie van raadsgriffier bekleed sinds 2003. Voordat hij griffier werd, werkte hij bij diverse gemeenten waaronder de voormalige gemeente Domburg die in 1997 opging in de huidige gemeente Veere. Ad Anthonissen is in Veere op 7 november 2018 geïnstalleerd als interim-raadsgriffier.

Eduard van Zuijlen is de nieuwe burgemeester van Enkhuizen. Zijn benoeming gaat in op 29 november 2018. De tegenwoordig partijloze Van Zuijlen was eerder burgemeester van Menterwolde (2007-2015) en waarnemend burgemeester van Franekeradeel (2016-2017). Daarvoor was hij voor GroenLinks lid van Provinciale Staten van Groningen. In Enkhuizen wordt hij de opvolger van PvdA'er Jan Baas die 2 januari 2018 aftrad. Sinds die tijd wordt het burgemeesterschap waargenomen door Albertine van Vliet-Kuiper (D66).

Het college van B en W van Wageningen heeft besloten de samenwerking met interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur Ron van der Grijp voort te zetten. Zijn interimcontract wordt daarom per 1 januari 2019 omgezet in een vast dienstverband. Van der Grijp werd op 1 mei  2017 interim-secretaris. Hij was de tijdelijk opvolger van Marijke Verstappen, die gemeentesecretaris in Oude IJsselstreek werd.

Hub Vreuls gaat op 1 december 2018 aan de slag als interim-gemeentesecretaris in Brunssum. Hij is nu nog werkzaam bij de gemeente Stein als manager bedrijfsvoering. Daarvoor vervulde hij directie- en managementfuncties bij een aantal (semi-)overheidsorganisaties. Vreuls oefent zijn nieuwe functie in Brunssum tot 1 januari 2020 uit. Hij is daar per 1 december de opvolger van Ellen Dielissen, die per 1 oktober 2018 interim-directeur Bedrijfsvoering werd bij de gemeente Eindhoven.

Op 1 januari 2019 start Diana Starmans als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de nieuwe gemeente Groningen, die op die datum ontstaat door samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Starmans werkt sinds 2008 bij de gemeente Amsterdam. Eerst als hoofd sociaal domein en sinds 2014 als directeur bestuursadvisering en strategie en locogemeentesecretaris. De procedure voor de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris start naar verwachting in de tweede helft van 2019, op het moment dat het nieuwe gemeentebestuur in functie is. Starmans is in Groningen de opvolger van Peter Teesink, die op 1 januari 2019 gemeentesecretaris van Amsterdam wordt.

Lucien van Riswijk (CDA) is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zevenaar. Hij is sinds 2009 burgemeester van Druten. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Rijnwaarden en zelfstandig adviseur. Het streven is om Van Riswijk op 20 december 2018 te installeren als burgemeester. Hij volgt dan PvdA’er Ella Schadd-de Boer op; zij is sinds 1 januari 2018 waarnemer in de nieuwe gemeente Zevenaar die is ontstaan door een fusie van Rijnwaarden en Zevenaar.

 

Milo Schoenmaker vertrekt op 15 januari 2019 als burgemeester van Gouda. Hij stapt dan over naar het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) waar hij bestuursvoorzitter wordt. Schoenmaker is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda. In  januari 2018 werd de VVD’er daar nog door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Eerder was Schoenmaker burgemeester in Bussum (2003-2012). Van 1998 t/m 2003 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte. Ook binnen de VNG is Schoenmaker actief, onder meer als lid van de Commissie Bestuur en Veiligheid en hij was voorzitter van de 4e VNG Denktank over regionale samenwerking.

 

Burgemeester Dominic Schrijer wordt op 16 november 2018 voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de brancheorganisatie van de Nederlandse binnenvaart. PvdA’er Schrijer is sinds 27 mei 2013 burgemeester van Zwijndrecht. Op 30 mei 2018 maakte hij bekend dat hij niet voor een tweede ambtstermijn kiest. Als de benoeming van Schrijer bij de Koninklijke BLN-Schuttevaer een feit is, legt hij zijn burgemeestersambt per 1 februari 2019 neer.

Pagina's