Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Jean Paul Gebben (VVD) wordt de nieuwe burgemeester van Dronten als het aan de gemeenteraad ligt. Hij was eerder van 2007 tot 2016 burgemeester van Renkum en van 2107 tot 2018 waarnemend burgemeester van Losser. Het streven is om de nieuwe burgemeester op 14 juni 2019 te installeren. Gebben is in Dronten de opvolger van Aat de Jonge (CDA), die op 1 november 2018 stopte. Hij was veertien jaar burgemeester van Dronten. Sindsdien is Ineke Bakker (VVD) waarnemend burgemeester.

Gido Oude Kotte is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Aalsmeer. De CDA’er volgt Jeroen Nobel (PvdA) op, die daar sinds mei 2015 waarnemend burgemeester is. Oude Kotte is sinds 2013 wethouder in Heerhugowaard. Daarvoor was hij drie jaar raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van dezelfde gemeente. De installatie van de nieuwe burgemeester van Aalsmeer is naar verwachting op 16 april 2019.

Jeanine Vonk is op 19 maart 2019 aan de slag gegaan als gemeentesecretaris van Sint Anthonis. Tot voor kort vervulde zij dezelfde functie in Neerijnen; dat is sinds 1 januari 2019 onderdeel van de nieuwe gemeente West Betuwe. Vonk is de opvolger van Piet Wanrooij, die sinds 1 maart 2019 gemeentesecretaris van Elburg is.

Henny den Bieman is op 14 maart 2019 na ruim vijfenhalf jaar gestopt als gemeentesecretaris van Houten. Hij ging met vervroegd pensioen. Den Bieman heeft, voor hij gemeentesecretaris werd, langer dan 30 jaar in diverse functies voor de gemeente Houten gewerkt. Hij begon zijn ambtelijke carrière in 1976 als financieel beleidsmedewerker in Tiel. In Houten wordt hij vanaf 1 april 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur opgevolgd door Aletta Barink.

Bertus Brinkman stopt per 1 september 2019 als algemeen directeur/gemeentesecretaris van Weert. Tot 1 januari 2020 is hij nog met andere taken belast, waarna hij definitief afscheid neemt. Het besluit om na ruim zes jaar te stoppen in Weert is genomen in goed overleg met het college van B&W. Hij wordt zelfstandig ondernemer en dat kan hij niet combineren met zijn werk bij de gemeente. Brinkman bekleedt de functie sinds 1 maart 2017, aanvankelijk als waarnemer en sinds 7 september 2017 in een vaste aansteling. Hij was al directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening binnen dezelfde gemeente. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Veldhoven en Leidschendam-Voorburg.

Hilde Westera wordt per 10 juni 2019 de nieuwe directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Zij volgt Ruud van Bennekom op, die sinds november 2018 burgemeester van Bunnik is. Westera was tot oktober vorig jaar directeur van het CDA-partijbureau waar zij verantwoordelijk was voor de integrale bedrijfsvoering. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker kabinet van de commissaris van de Koning, ambtelijk secretaris en plaatsvervangend kabinetschef. Het NGB, waar zij nu leiding aan gaat geven, is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten. Voorzitter van het NGB is Liesbeth Spies, de burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Waarnemend burgemeester Peter van der Velden van Hoeksche Waard heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit gemeld dat hij zijn functie op medisch advies moet neerleggen. In een verklaring liet hij weten dat het intensieve werk als burgemeester een negatieve impact heeft op de regulatie van zijn diabetes. De PvdA'er Van der Velden stopt per 1 april 2019. Hij begon op 1 januari 2019 als de eerste (waarnemend) burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Hoeksche Waard. Van der Velden was, voor hij de tijdelijke functie in Hoeksche Waard kreeg, al burgemeester in Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. In 2017 was hij een half jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht. De commissaris van de Koning gaat, na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Hoeksche Waard, op zoek naar een nieuwe waarnemend burgemeester voor de periode tot de installatie van een vaste, kroonbenoemde burgemeester.

Berry Link (CDA) is per 11 maart 2019 teruggetreden als burgemeester van Geldrop-Mierlo. Rond zijn persoon was discussie ontstaan naar aanleiding van een vermeende liefdesrelatie met een ambtenaar in zijn gemeente. Naar aanleiding daarvan verklaarde hij niet meer als burgemeester te kunnen functioneren en dat terugtreden onvermijdelijk was geworden. Link ontkent dat van een liefdesrelatie sprake was. Hij was sinds 17 september 2015 burgemeester van Geldrop-Mierlo, daarvoor was hij burgemeester van Schinnen en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. (foto: archiefbeeld Omroep Brabant)

Marie-Louise van Muijen is vanaf 1 mei 2019 de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Zij was eerder in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Krimpenerwaard wordt Van Muijen de opvolger van Kasper Driehuijs die in oktober 2018 overstapte naar de Algemene Onderwijsbond. Sindsdien wordt de functie waargenomen door Pauline Goedvolk.

Jorrit Jongbloed is door de werkgeverscommissie van de Zaanse gemeenteraad voorgedragen voor benoeming tot raadsgriffier. Hij volgt per 1 augustus 2019 Ben Nijman op die dan met (deeltijd)pensioen gaat. Jongbloed is al ruim vijf jaar raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Zaanstad.

Pagina's