Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

Er kan gesolliciteerd worden naar de burgemeesterspost van Noordwijk (circa 43.000 inwoners), vacant sinds 1 januari 2019. Deze gemeente is per 1 januari dit jaar ontstaan door samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het salaris bedraagt € 9.098,75 bruto per maand. De profielschets kan worden aangevraagd via tel. 070-4416446 en is te vinden op www.zuid-holland.nl. Sollicitatiebrieven vóór 8 augustus 2019 sturen naar de CdK in de provincie Zuid-Holland. Het is ook mogelijk om te solliciteren via www.zuid-holland.nl.

Jolien Houtman wordt de nieuwe griffier van de Amsterdamse gemeenteraad. Zij begint daar op 2 september 2019. Houtman is sinds 2015 raadsgriffier in Nieuwegein. In een eerdere fase van haar carrière werkte ze al bij de gemeente Amsterdam, als senior jurist. Zij volgt bij de gemeenteraad van Amsterdam Marijke Pe op, die 15 jaar raadsgriffier is geweest en sinds 1 augustus 2019 een andere functie bij de gemeente bekleedt. (foto: gemeente Amsterdam)

De burgemeestersvacature van Noord-Beveland (circa 7.400 inwoners) is opengesteld. De burgemeesterspost staat open sinds 27 november 2018. Noord-Beveland is opgeclassificeerd tot het aftreden van de gemeenteraad aan het einde van de raadsperiode in maart 2022. Dat betekent dat de bezoldiging van de burgemeester is ingedeeld in inwonersklasse 2 (8.001 tot 14.000 inwoners). Het salaris bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. Als de opclassificatie na genoemde periode niet wordt verlengd door Gedeputeerde Staten van Noord-Beveland, dan is de bezoldiging van de nieuwe burgemeester ingedeeld in inwonersklasse 2 tot aan de herbenoemingsdatum. De profielschets kan worden aangevraagd via tel. 0118-631851 en wordt geplaatst op www.noord-beveland.nl. Sollicitatiebrieven vóór 19 augustus 2019 sturen naar de CdK in de provincie Zeeland.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren naar het burgemeestersambt van Het Hogeland (circa 47.800 inwoners), vacant sinds 1 januari 2019. Deze gemeente is per 1 januari dit jaar ontstaan door samenvoeging van Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Het salaris bedraagt € 9.098,75 bruto per maand. De profielschets kan worden aangevraagd via tel. 050-3164956 en is te vinden op hethogeland.nl. Sollicitatiebrieven vóór 27 augustus 2019 sturen naar de CdK in de provincie Groningen.

Jan Simons stopt per 1 september 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Hellevoetsluis. Formeel blijft hij nog aan de organisatie verbonden tot 1 juli 2020. Na de zomer zullen afspraken worden gemaakt over de manier waarop hij zich in het komende jaar voor de gemeentelijke organisatie gaat inzetten. (foto: gemeente Hellevoetsluis)

 

Jack Jansen is vanaf 15 juli 2019 de nieuwe gemeentesecretaris van Borsele. Hij werkte al bij deze gemeente als hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling. Jansen was al enige tijd waarnemend secretaris nadat Ko van de Berge, vanwege aanhoudende gezondheidsklachten, een andere functie binnen de organisatie accepteerde. (foto: gemeente Borsele)

 

 

 

 

De gemeenteraad van Westerkwartier heeft PvdA’er Ard van der Tuuk voorgedragen als eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstond op 1 januari 2019 door samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Van der Tuuk was tot 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van Grootegast, daarvoor was hij gedeputeerde in Drenthe. Het is de bedoeling dat hij op 1 oktober 2019 burgemeester van Westerkwartier wordt. Tot die tijd blijft CDA’er Koos Wiersma daar waarnemer. (foto: PvdA Drenthe)

Alexander van Mazijk is door het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg per 15 september 2019  benoemd tot gemeentesecretaris. Hij wordt de opvolger van Michiel Gorsse, die sinds 20 augustus 2018 waarnemer is. Gorsse verving André Huykman, die gemeentesecretaris van Zoetermeer werd. Van Mazijk begon zijn loopbaan bij de Veiligheidsregio (toen nog Hulpverleningsregio) Haaglanden en werkte daarna in diverse functies in het lokaal bestuur. De laatste jaren was hij concerndirecteur en locogemeentesecretaris in Haarlemmermeer. (foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)

In Zutphen is Monique Stouten vanaf 1 september 2019 de nieuwe gemeentesecretaris. Op dit moment is ze nog werkzaam als directeur Bedrijfsvoering bij de provincie Overijssel. Eerder was ze onder meer regiodirecteur en directeur gebiedsontwikkeling bij Staatsbosbeheer en bekleedde ze diverse functies bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Stouten volgt in Zutphen Ron Jeltema op, die daar in januari 2018 waarnemend gemeentesecretaris werd. (foto: provincie Overijssel)

Tanja Haseloop-Amsing is door de gemeenteraad van Oldebroek voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Haseloop is nu fractievoorzitter van de VVD in de raad van Westerkwartier, van 2010 tot 2014 was zij wethouder in Leek. In Oldebroek wordt zij de opvolger van Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie) die sinds juli 2018 burgemeester van Midden-Groningen is. Tot de installatie van Haseloop op 3 oktober 2019 blijft Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) waarnemend burgemeester van Oldebroek. (foto: Twitter)

Pagina's