Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Groningen heeft Koen Schuiling voorgedragen als nieuwe burgemeester. Daarmee wordt de VVD’er de eerste burgemeester van het nieuwe Groningen, dat op 1 januari 2019 ontstond door samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Het is de bedoeling dat hij op 1 oktober 2019 als burgemeester van Groningen begint. Dan volgt hij Peter den Oudsten (PvdA) op, die daar vanaf 2015 burgemeester was. Sinds de vorming van de nieuwe gemeente Groningen op 1 januari is hij waarnemer. Schuiling is op dit moment burgemeester in Den Helder, eerder was hij raadslid en wethouder in Groningen.

Edward Stigter (GroenLinks) is op 17 juni geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hij krijgt duurzame energie en klimaat in zijn portefeuille. Stigter werkt sinds 1 januari 2017 bij de VNG waar hij directeur Fysiek Domein werd. Op dit moment is hij daar directeur Beleid Leefomgeving en Arbeidszaken. Daarvoor was Stigter onder meer directeur van het programma Eenvoudig Beter bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Mooi Nederland bij het voormalig ministerie van VROM.

Foto: Max Koot Studio

 

 

Als het aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee ligt, komt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman (CDA) in aanmerking voor een tweede termijn. Haar eerste ambtstermijn loopt op 3 september 2019 af. Voordat ze in Goeree-Overflakee aantrad, was ze onder meer wethouder in Moerdijk.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom wil zes jaar verder met burgemeester Frank Petter. Op 1 september 2019 eindigt zijn eerste termijn. Voordat de CDA’er naar Bergen op Zoom kwam in 2013, was hij onder meer lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en burgemeester van Woudrichem.

De gemeenteraad van Wassenaar heeft Leendert de Lange voorgedragen als nieuwe burgemeester. De VVD’er is momenteel Tweede Kamerlid. Eerder was hij wethouder in Noordwijk en Wassenaar en fractievoorzitter in Leiden. Op dit moment is CDA’er Frank Koen, sinds 11 januari 2018, waarnemend burgemeester in Wassenaar. Hij volgde daar waarnemer Charlie Aptroot (VVD) op, die het burgemeesterschap van Zoetermeer en het waarnemerschap niet meer kon combineren. De nieuwe burgemeester van Wassenaar wordt naar verwachting op 18 juli 2019 geïnstalleerd.

Yanne Weijers is door de gemeenteraad van Heumen per 6 juni 2019 benoemd tot raadsgriffier. Zij werkt al langere tijd bij de Heumense griffie. Sinds augustus 2018 werd de functie waargenomen door Els Boers als interim-griffier. (foto: Twitter/Gemeente Heumen)

Gilbert Isabella wordt de nieuwe burgemeester van Houten. De gemeenteraad heeft hem voor benoeming voorgedragen. De PvdA'er Isabella was eerder raadslid/fractievoorzitter en wethouder in Utrecht. Van 2014 tot 2018 was hij Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Isabella wordt naar verwachting op 3 juli 2019 door de Utrechtse commissaris van de Koning beëdigd als burgemeester. In Houten volgt hij Wouter de Jong (ChristenUnie) op, die na zes jaar heeft aangegeven niet voor een tweede ambtstermijn in aanmerking te willen komen.

Han van Midden (VVD) is door de gemeenteraad van Roosendaal voorgedragen als burgemeester. Hij is nu raadsgriffier in Rotterdam. In Roosendaal volgt hij partijgenoot Jacques Niederer op. Naar verwachting wordt Van Midden op 3 oktober 2019 in Roosendaal geïnstalleerd.

Noor Kanters wordt per 16 september de nieuwe raadsgriffier in Tilburg. Ze volgt daar Gerard Vrenken op, die met pensioen gaat. Kanters is sinds 2014 griffier in Zwijndrecht. Eerder was ze onder meer organisatieadviseur en adviseur bedrijfsvoering.

Ida Oostmeijer begint op 1 september 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Hardenberg. Zij bekleedt die functie nu nog in Emmen (sinds 2015). Daarvoor werkte ze onder andere bij de gemeenten Assen, Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze begon haar loopbaan als P&O-adviseur. Oostmeijer is ook lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. In Hardenberg volgt zij Jolanda Waaijer op die is vertrokken na perikelen rond de ontvlechting van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Pagina's