Personalia

Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

 

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Voorschoten heeft Pauline Bouvy-Koene aanbevolen als burgemeester van Voorschoten. Zij is sinds september 2016 al waarnemend burgemeester van Voorschoten, sinds het vertrek van Jeroen Staatsen (VVD) die toen waarnemer werd in Zevenaar. Bouvy-Koene, eveneens VVD, was vóór zij naar Voorschoten kwam burgemeester van Bernisse en, tussen 1998 en 2005, raadslid en wethouder in Maasland. Naar verwachting wordt zij 16 oktober 2019 in Voorschoten geïnstalleerd. (foto: gemeente Voorschoten)

Mike Hacking wordt met ingang van 1 oktober 2019 de nieuwe gemeentesecretaris van Midden-Drenthe. Hij neemt het stokje over van Guus van den Berg, die sinds 4 februari 2019 interim-secretaris is na het ontslag van Aline Pruntel. Hacking is op dit moment directeur bedrijfsvoering van de provincie Drenthe. (foto: gemeente Midden-Drenthe)

Hans Krul, de gemeentesecretaris van Delft, zal het laatste jaar van zijn dienstverband tot aan zijn pensionering in november 2020 invullen als strategisch adviseur van het college van B en W. Hij gaat zich het komend jaar richten op een versterking van de bestuurlijke en financiële positie van de stad. Krul is ruim acht jaar gemeentesecretaris van Delft geweest. Naar verwachting zal zijn opvolger in november of december 2019 aantreden. (foto: Twitter)

Carlo Post wordt per 1 oktober 2019 algemeen directeur en regiosecretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Post wordt eerste adviseur van het Drechtstedenbestuur en stuurt de organisaties binnen de GRD aan. Carlo Post volgt Paul van den Wijngaart op die deze functie de afgelopen anderhalf jaar tijdelijk heeft vervuld na het vertrek van Marcel van Bijnen. Van Bijnen werd provinciesecretaris in Brabant. Op dit moment is Post directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het burgemeesterschap van Beesel (ca. 13.500 inwoners) is vacant sinds 11 juni 2019. Wie in deze functie is geïnteresseerd, kan vóór 26 augustus 2019 solliciteren. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning en kunnen worden gestuurd naar de commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Op de envelop moeten de woorden 'Kabinet' en 'Vertrouwelijk' staan. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bijvoegen. De bezoldiging bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (043-3897017) of worden gedownload.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren naar het burgemeesterschap van Vaals (ca. 9.800 inwoners), vacant sinds 15 december 2018. De bezoldiging bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. Een profielschets kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (043-3897017) of worden gedownload. Sollicitatiebrieven dienen vóór 26 augustus 2019 te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning en kunnen worden gestuurd naar de commissaris van de Koning in de provincie Limburg met vermelding van de woorden 'Kabinet' en 'Vertrouwelijk' op de envelop. Het bijvoegen van een recente pasfoto wordt op prijs gesteld.

Ron Jeltema begint in september 2019 als interim-gemeentesecretaris van Urk. Hij vervangt Herman de Zwart die na een dienstverband van nog geen jaar vertrekt omdat de verwachtingen over en weer niet met elkaar overeenkwamen. Jeltema heeft in diverse gemeenten als gemeentesecretaris gewerkt. In 2007 begon hij een eigen organisatieadviesbureau. Sinds 1 november 2018 is hij interim-gemeentesecretaris van Zutphen.

Han Weber is door de gemeenteraad van Zuidplas voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. De D66'er was van april 2011 tot mei 2019 gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, daarvoor was hij van 1994 tot 2007 Statenlid/fractievoorzitter in die provincie. Naar verwachting wordt hij 30 september 2019 in Zuidplas geïnstalleerd. Weber volgt daar Gert-Jan Kats (SGP) op, die sinds januari 2019 burgemeester van Veenendaal is. Het burgemeesterschap van Zuidplas wordt nu waargenomen door de SGP'er Servaas Stoop. (foto: provincie Zuid-Holland)

Erik Dannenberg is bij Koninklijk Besluit benoemd als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dannenberg is voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Van 2005 tot 2014 was hij wethouder in Zwolle, van 2010 tot 2014 was hij lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. De benoeming als lid van de RVS gaat in per 15 augustus 2019 en geldt voor vier jaar. (foto: RVS)

Na een dienstverband van ruim 20 jaar verlaat gemeentesecretaris Robert Lanting Vlieland. Hij gaat op 1 september 2019 aan de slag als programmamanager bij de provincie Fryslân. Lanting is sinds 1 januari 2016 gemeentesecretaris van Vlieland. Hij begon zijn loopbaan bij die gemeente in 1999 als medewerker bestuurlijk-juridische zaken. In 2002 benoemde de gemeenteraad hem tot griffier. Tot 1 januari 2016 combineerde hij deze functie met die van beleidsmedewerker juridische en economische zaken. (foto: gemeente Vlieland)

Pagina's