Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer wil de VNG met het kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Op deze pagina brengen we u op de hoogte van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Programma inzet kabinetsformatie

In de eerste plaats willen wij oplossingen en goede afspraken over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Als dat is geregeld, kunnen we onze energie steken in het uitvoeren van een aantal dringende opgaven waar wij als gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie verloopt via 4 sporen.

Verkiezingsspecial 2021 van VNG Magazine

Uitsnede van cover verkiezingsspecial 2021 van VNG Magazine

Voor de verkiezingsspecial van VNG Magazine interviewde algemeen directeur Leonard Geluk 8 lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Hij vroeg ze naar hun visie op gemeenten en het lokaal bestuur. Naast interviews met lijsttrekkers vindt u in de special ook een analyse van verschillende verkiezingsprogramma’s op dit thema.