Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer wil de VNG met het kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Op deze pagina brengen we u op de hoogte van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Programma inzet kabinetsformatie

In de eerste plaats willen wij oplossingen en goede afspraken over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Als dat is geregeld, kunnen we onze energie steken in het uitvoeren van een aantal urgente opgaven waar wij als gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie verloopt via 4 sporen.