De VNG wil met het nieuwe kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Op deze pagina brengen we u op de hoogte.

Gevolgen Regeerakkoord voor Gemeentefinanciën

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom is het voor gemeenten extra belangrijk om te weten waar ze financieel aan toe zijn. Daarom bespreekt VNG-directeur Leonard Geluk in deze video de gevolgen van het regeerakkoord voor gemeentefinanciën, zowel op de korte als lange termijn.

Programma

In de eerste plaats willen wij oplossingen en goede afspraken over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Als dat is geregeld, kunnen we onze energie steken in het uitvoeren van een aantal dringende opgaven waar wij als gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. De inzet van de VNG verloopt via 4 sporen.

Eerste reactie op het regeerakkoord

Brieven & publicaties