Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer wil de VNG met het kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Op deze pagina brengen we u op de hoogte van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Programma inzet kabinetsformatie

In de eerste plaats willen wij oplossingen en goede afspraken over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Als dat is geregeld, kunnen we onze energie steken in het uitvoeren van een aantal dringende opgaven waar wij als gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie verloopt via 4 sporen.

Brief en bezoek aan informateur

De komende periode is een belangrijke voor de VNG-inzet van de kabinetsformatie en het behalen van onze doelstellingen in de resolutie van de ALV op 12 februari. Het is van belang om zo snel mogelijk aan tafel te komen bij de informateur(s). Op 8 april verzonden we samen met het IPO en de Unie van Waterschappen een brief naar de informateur. Ook spreekt de VNG met een brede maatschappelijke coalitie om onze boodschap onder de aandacht te krijgen bij partners die ook aan tafel komen tijdens de formatie.

VNG-voorzitter Jan van Zanen en de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Sybrand Buma (Leeuwarden) schuiven 21 mei aan bij informateur Mariëtte Hamer.