Samen met alle gemeenten verzekeringspremies verlagen en veiligheid verhogen. Dat is het doel van het nog op te richten Risicobeheerfonds. Het Risicobeheerfonds gaat gemeenten helpen risico’s te verminderen en kosten te verlagen. Alleen al voor de gebouwenverzekering levert dit indicatief een gezamenlijke premiebesparing op van meer dan € 100 miljoen per jaar. 

Laat de premie van uw gemeente berekenen

Bent u nieuwsgierig hoeveel premie uw gemeente per jaar kan besparen op de verzekering van het gemeentelijk vastgoed? Laat de premie voor uw gemeente berekenen aan de hand van de verzekeringsdata van de gebouwen in uw gemeente. Vul hiervoor dit formulier in. U krijgt dan een overzicht van data van gebouwen en gebouwenverzekeringen die wij van u nodig hebben. Na het ontvangen van die data gaan wij aan het rekenen.

Verzekeren

De schadeverzekeringen van het VNG Risicobeheerfonds NV beschermen gemeenten tegen risico’s. De collectieve aanpak gaat premie besparen; gezamenlijk is een besparing mogelijk van meer dan € 100 miljoen op gebouwenverzekeringen per jaar. 

Lees meer over de schadeverzekeringen

Initiatief in het kader van Verenigingsstrategie 2030

Het Risicobeheerfonds is een initiatief in het kader van de Verenigingsstrategie 2030. Doel van dit initiatief is dat met onder andere een eigen schadeverzekeraar van gemeenten en de VNG, gemeenten zich kunnen richten op maximale risicobeheersing en verbetering van de veiligheid van hun gemeente, en forse besparingen kunnen realiseren op verzekeringspremies. Het initiatief onderstreept het streven van de VNG om gemeenten te versterken door samen te werken, kennis te delen en kosten te besparen. 

Standpunt VNG-bestuur

Het VNG-bestuur is enthousiast over het Risicobeheerfonds en vindt draagvlak bij gemeenten van groot belang. Ook vindt het VNG-bestuur het belangrijk dat er een verdieping plaatsvindt op de voordelen en risico’s van het plan. Daarom zullen in ieder geval de Commissie Financiën, het College voor Dienstverleningszaken, de concerncontrollers van de 100.000 + gemeenten en het RPO (Risico Platform Overheden) zich in het plan verdiepen en hierover het VNG-bestuur adviseren. Het VNG-bestuur neemt eind 2024 of begin 2025 een besluit over de oprichting van het Risicobeheerfonds. 

Lees meer over de besluitvorming over het Risicobeheerfonds

Meer informatie

Voor en na de ALV van 26 juni 2024 plaatsen we nieuwe publicaties en houden we informatiebijeenkomsten. In het verder enthousiasmeren van gemeenten spitsen we de communicatie toe op gemeentesecretarissen, concerncontrollers en wethouders Financiën en indien mogelijk raadsleden met aandachtsgebied Financiën. 

Bent u geïnteresseerd welke premiebesparingen voor uw gemeente mogelijk zijn, vul dan dit formulier in. We reageren dan snel met een opgave van de verzekeringsgegevens die nodig zijn om de indicatieve besparingen te kunnen uitrekenen. 

Publicaties & brieven