Gemeenten, provincies en waterschappen willen samen met het nieuwe kabinet de huidige grote maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Deze opgaven zijn immers niet zonder de decentrale overheden te realiseren. We bespreken onze aanzet voor een agenda voor Nederland graag met de formerende partijen.

Lees onze brief ‘Naar een agenda voor Nederland’ (pdf, 136 kB)

Het is essentieel dat gemeenten, provincies en waterschappen een rol spelen in de oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven. Want we staan dicht bij onze inwoners en kennen de gebieden waar het moet gebeuren. We zijn flexibel en laagdrempelig, waardoor maatwerk mogelijk is voor deze vraagstukken.

Grote maatschappelijke vraagstukken 

Daarom willen we samen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen, waarin wat ons betreft in ieder geval deze thema’s een plek krijgen:

 • Bestaanszekerheid
 • Brede welvaart 
 • Kansengelijkheid
 • Asiel en migratie
 • Kiezen in de ruimte 
 • Woningbouw 
 • Klimaat en energie
 • Bereikbaarheid en openbaar vervoer 
 • Landelijk gebied 
 • Water

Gelijkwaardige partners

Gemeenten, provincies en waterschappen willen daarbij gelijkwaardige partners zijn. Daarbij hoort ook een goede (financiële) startpositie:

 • Versterking partnerschap
 • Afschaffen van de opschalingskorting 
 • Herstel van het accres vanaf 2026
 • Indexering van de fondsen passend bij stijgende kosten op wettelijke (zorg)taken 
 • In balans brengen van taken en middelen 
 • Meer algemene en minder specifieke uitkeringen

Meer informatie