Ledenbrief nummer

Lbr. 24/002

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat de bijgevoegde brief vandaag namens de VNG, IPO en UvW is verstuurd aan informateur Plasterk. In de brief doen we een aanzet voor een agenda voor Nederland.