Ledenbrief nummer

Lbr. 23/042

Deze ledenbrief gaat over de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat voor de Cao Gemeenten 2024-2025. U kunt een reactie geven tot maandag 11 december 2023 om 12.00 uur. Het resultaat wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op woensdag 13 december 2023. 

Het resultaat gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de Cao SGO, de cao voor leden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). VNG en WSGO stemmen het besluit over bekrachtiging af.