Ledenbrief nummer

Lbr. 23/026

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota — de inzet van de gemeentelijke werkgevers — voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. 

De arbeidsvoorwaardennota gaat over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze ledenraadpleging betreft alleen de VNG. De WSGO organiseert een eigen ledenraadpleging en de WSGO-leden ontvangen daarover een eigen brief.

U kunt tot vrijdag 8 september 12.00 uur stemmen. Het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO stellen op 15 september de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. De conceptarbeidsvoorwaardennota staat in de bijlage bij deze brief.