14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/046 LOGA : 22/04
Adviezen werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid De partijen in het LOGA hebben het advies van zowel de werkgroep Hybride werken (Thuiswerken) als het advies Bovenwettelijke sociale zekerheid in ontvangst genomen en hebben vastgesteld dat beide werkgroepen hiermee uitvoering hebben gegeven aan hun opdracht. De bij de cao betrokken...
27 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/040
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023. De onderhandelingen gaan tegelijk over de...
11 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/076
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2021-2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is woensdag 12 januari 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 27 januari 2022. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de...
14 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/064
Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen...
19 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/039 LOGA 20/04
De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten na 1 november 2020. Ter voorbereiding op de nieuwe cao willen de VNG en de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA medewerkers betrekken bij het cao-proces. Dat doen we door middel van een vragenlijst.
4 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/050
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. U kunt tot en met 6 september reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de...