4 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/050
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. U kunt tot en met 6 september reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de...
18 september 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/052
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten. De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2018. In de...
9 oktober 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11
VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten ontvangen hierover vandaag (9 oktober 2017) twee LOGA-brieven; ‘Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019' en 'Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018.'
9 oktober 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10
VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten ontvangen hierover vandaag (9 oktober 2017) twee LOGA-brieven; ‘Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019' en 'Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018.'
18 augustus 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/046 CvA/LOGA 17/08
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De arbeidsvoorwaarden bij de overheid worden dan niet langer geregeld door de Ambtenarenwet maar door dezelfde wetgeving als voor werknemers in de markt, waaronder het BW en de Wet cao. De afspraken tussen de VNG en de...
12 juli 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/039 CvA/LOGA 17/07
Woensdag 12 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot uiterlijk 27 september 2017 reageren. De VNG en de vakbonden hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot...