27 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/007
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. U kunt een reactie geven tot vrijdag 31 maart 2023 12.00 uur. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op uiterlijk donderdag 6 april 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de...
8 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/064
Geachte heer, mevrouw, Bijgaand treft u de publicatie 'STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s'aan. Deze publicatie is tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het CvA meerjarenbeleidsplan 'Trots” 2019-2022'. Het geeft richtinggevende uitgangspunten voor een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/060 LOGA: 22/05
Geachte heer, mevrouw, Deze salarisbrief gaat over de aanpassing van de huidige gemeentelijke cao’s met betrekking tot de eenmalige uitkering in december 2022 en de thuiswerkvergoeding. De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022.
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/046 LOGA : 22/04
Adviezen werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid De partijen in het LOGA hebben het advies van zowel de werkgroep Hybride werken (Thuiswerken) als het advies Bovenwettelijke sociale zekerheid in ontvangst genomen en hebben vastgesteld dat beide werkgroepen hiermee uitvoering hebben gegeven aan hun opdracht. De bij de cao betrokken...
27 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/040
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023. De onderhandelingen gaan tegelijk over de...
11 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/076
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2021-2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is woensdag 12 januari 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 27 januari 2022. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de...