Nieuws
14 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/051 LOGA 23/03
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2024. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2024-2025 en de nieuwe Cao SGO 2024-2025. In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over: Salarismaatregelen met ingang van 1 januari...
Geld-herfst
15 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/042
Deze ledenbrief gaat over de ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat voor de Cao Gemeenten 2024-2025. U kunt een reactie geven tot maandag 11 december 2023 om 12.00 uur. Het resultaat wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op woensdag 13 december 2023. Het resultaat gaat behalve over de Cao Gemeenten ook...
cao gemeenten website
29 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota — de inzet van de gemeentelijke werkgevers — voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De arbeidsvoorwaardennota gaat over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze...
cao gemeenten website
5 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/012 LOGA-nr 23/02
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023. In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over: 1. Salarismaatregelen met ingang van...
cao gemeenten website
5 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/011 LOGA 23/01
Deze brief geeft uitleg over de uitvoering van nieuwe cao-artikelen: Vergoeding hybride werken Verlof en vitaliteit: De extra vakantiedag en Bevrijdingsdag De uitbreiding van de mogelijkheid om vakantie-uren te kopen RVU Bovenwettelijke sociale zekerheid: Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Het ‘derde ziektejaar’ Bijdrage aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering Ouderschapsverlof en onbetaald ouderschapsverlof Nieuwe regels...
cao gemeenten website
27 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/007
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. U kunt een reactie geven tot vrijdag 31 maart 2023 12.00 uur . Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op uiterlijk donderdag 6 april 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over...
cao gemeenten website