14 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/064
Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen...
19 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/039 LOGA 20/04
De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten na 1 november 2020. Ter voorbereiding op de nieuwe cao willen de VNG en de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA medewerkers betrekken bij het cao-proces. Dat doen we door middel van een vragenlijst.
8 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/019
De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 20 april 2020 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening (Cao SW) 2020. Met deze ledenbrief vraagt de VNG uw mening over het bereikte resultaat. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging, waarin wij u vragen of u instemt...
4 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/050
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. U kunt tot en met 6 september reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de...
18 september 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/052
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten. De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen na 1 november 2018. In de...
9 oktober 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11
VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten ontvangen hierover vandaag (9 oktober 2017) twee LOGA-brieven; ‘Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019' en 'Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018.'