Eerste stappen uitwerking Cao gemeenten 2011-2012

Na de definitieve vaststelling van de Cao gemeenten op 28 juni 2012 begint de VNG nu met de implementatie. Voor in het kort het plan van aanpak, zie:

 
Uitwerking Cao gemeenten Salarismaatregelen (29 juni 2012)

 

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden geeft informatie over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen en de eenmalige uitkeringen die voortvloeien uit de Cao sector Gemeenten 2011-2012.

Via de brief  krijgt u informatie over salarismaatregelen die voortvloeien uit de Cao sector Gemeenten 2011-2012. Deze Cao loopt van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012.

Inhoud brief
De brief bevat uitleg over twee salarismaatregelen:

  • eenmalige uitkering (paragraaf 2)
  • wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen (paragraaf 3)

Paragraaf 4 gaat in op de gevolgen van de salarismaatregelen op uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid. Bijzondere personeelscategorieën komen aan de orde in paragraaf 5, waarna u geïnformeerd wordt over de inwerkingtreding, de rechtskracht en een overzicht van de bijlagen in de paragrafen 6, 7 en 8.

Meer informatie

Het VNG-bestuur heeft op 10 mei 2012 unaniem besloten het principeakkoord voor de Cao gemeenten voor te leggen aan haar leden. Jantine Kriens, voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG: 'Wij leggen dit principeakkoord met positief advies voor aan de leden. De afspraken over de modernisering van de cao zijn noodzakelijk gezien de reorganisaties waar gemeenten voor staan. Het is een belangrijk akkoord voor de toekomst van gemeenten'.

Het principeakkoord geeft gemeenten handvatten om een aantal belangrijke zaken te regelen in tijden van bezuinigingen. Reorganisaties vragen op korte termijn herplaatsing van duizenden mensen. Met dit akkoord kunnen gemeenten mensen beter doorgeleiden van werk naar werk’.

Op dit momemt vindt de ledenraadpleging over het principeakkoord plaats. Er kan tot 25 juni 2012 gereageerd worden.

Meer informatie

 Eindbod

Het CvA heeft in het overleg voor een nieuwe Cao Gemeenten een eindbod gedaan.  Het CvA heeft de meest voorkomende vragen over het eindbod voor u op een rijtje gezet. Ook heeft het CvA de verschillende onderwerpen over het eindbod voor u op een rijtje gezet  Zie de links hieronder.


Cao akkoorden