Ledenbrief nummer

Lbr. 23/012 LOGA-nr 23/02

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023.

In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over:
1. Salarismaatregelen met ingang van 2 januari 2023
a. Salarismutatie per 2 januari 2023
b. Minimumsalaris van € 14
c. Schaal A
d. Onderwijzend personeel in de kunsteducatie
e. Basis loongebouw vernieuwd
2. De invloed van de salarismaatregelen op uitkeringen in verband met ontslag en
werkloosheid
3. De invloed van de salarismaatregelen op pensioengevend inkomen
4. De invloed van salarismaatregelen op overige groepen
5. Publicatie tekst Cao Gemeenten en Cao SGO

De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO die vanaf 2 januari 2023 gelden. De desbetreffende artikelen vindt u in de cao’s. Zodra de cao teksten gepubliceerd worden op vng.nl, wsgo.nl en caogemeenten.nl wordt u daarover geïnformeerd.