Het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) verstuurt vandaag (15 mei) een korte enquête over het aantal na-wettelijke uitkeringen dat in april is betaald. In het cao-onderhandelingsresultaat 2024-2025 spraken de cao-partijen af om hier onderzoek naar te doen.

Alle leden van de VNG en WSGO ontvangen per mail de enquête over het gebruik van de na-wettelijke uitkering. Bij de VNG-leden is deze gericht aan de gemeentesecretaris en bij de WSGO-leden aan de HR-contactpersoon. De enquête kan worden ingevuld tot 7 juni. Het is van groot belang voor het LOGA dat zoveel mogelijk organisaties deelnemen aan dit onderzoek.