Informatie over onder andere landelijk gebied, grondzaken en woonbeleid.

Nieuws Ruimte en Wonen

Omgevingswet

Alle informatie over het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die de VNG gemeenten biedt vindt u bij het onderwerp ‘Omgevingswet’ op deze website. Hier vindt u publicaties, handreikingen, nieuws en andere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Agenda

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Met de uitvoering van de Omgevingswet en met beleid voor het landelijk  gebied dragen gemeenten bij aan Global Goals op het gebied van de leefomgeving. Ook het gemeentelijk woningbeleid draagt bij: veilig en betaalbaar onderdak voor iedereen is onderdeel van Global Goal 11.