De Wet betaalbare huur is een van de bouwstenen die gemeenten kunnen inzetten om huurders meer bestaanszekerheid te bieden. Ook zorgt hij voor meer doorstroming in de huursector. We roepen de Eerste Kamer op om morgen voor deze wet te stemmen en voor de motie die gemeenten extra voorbereidingstijd geeft.

Lees onze oproep aan de Eerste Kamer (pdf, 86 kB)

‘Dit voorstel moet nu, in het belang van de volkshuisvesting, worden aangenomen, met voldoende aandacht voor de invoering’, zei Jan Martin van Rees, voorzitter van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en mobiliteit, al eerder in een steunverklaring (pdf, 724 kB) met onder andere Aedes en de Woonbond.

Voorbereidingstijd voor gemeenten

We benadrukken dat we het belangrijk vinden dat de wet op 1 juli ingaat. Dat biedt zekerheid aan gemeenten, verhuurders, woningzoekenden en huurders. Maar we vragen de Kamer ook om in te stemmen met de motie-Rietkerk c.s., die vraagt om onder meer de handhaving door gemeenten 6 maanden later, per 1 januari 2025, te laten ingaan. 

Deze extra tijd hebben gemeenten nodig om zich goed voor te bereiden. Gemeenten zijn nu al aan de slag met de voorbereiding en dit moet zorgvuldig gebeuren. 

Update 25 juni: De Eerste Kamer heeft de Wet betaalbare huur en de motie-Rietkerk c.s. aangenomen. Lees meer over deze wet en de ondersteuning voor gemeenten