Woningcorporaties bouwen in de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen met een belastingkorting op de verhuurderheffing. Ze komen voor die korting in aanmerking als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Dat maakten de VNG, Aedes en BZK op 14 mei bekend.
De Europese Commissie laat onderzoeken hoe stakeholders, zoals gemeenten, geïnformeerd zijn over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Wilt u uw mening geven? Vul dan voor 18 mei de online enquête in.
De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging te wijzigen, voordat het naar de Raad van State gaat. De Eerste Kamer behandelt de wet vanavond (12 mei), de Tweede Kamer volgt donderdag 14 mei.
De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.
De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. Die bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO₂-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.
De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.
Naar verwachting wordt de eerste tranche van de Woningbouwimpuls nog voor de zomer geopend. Gemeenten kunnen zich met de conceptaanvraagdocumentatie alvast voorbereiden op het moment van indiening van een aanvraag.
Het kabinet heeft een structurele stikstofaanpak gepresenteerd om de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. De VNG is in beginsel positief over deze voorstellen, maar heeft wel een aantal aandachtspunten.
De VNG heeft veel waardering voor het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gisteren aanbood aan staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het biedt voldoende aanknopingspunten om in samenwerking met partners de concrete adviezen verder uit te werken.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen werkregio's uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie een rijksbijdrage aanvragen voor klimaatadaptatie, zoals maatregelen tegen schade door wateroverlast of droogte. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) schrijft dit in een Kamerbrief over de Impulsregeling.