De helft van de mensen van 60-75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit onderzoek. Om dit gesprek te stimuleren, lanceerde het ministerie van VWS de campagne 'Praat vandaag over morgen'. De boodschap: 'Praat over hoe je fit wilt blijven, hoe je wilt wonen en wat je voor elkaar kunt doen als zorg nodig is'.

Landelijke publiekscampagne en bijeenkomsten

De landelijke publiekscampagne komt vanuit het VWS-programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat de VNG steunt. Daarnaast organiseren de Seniorencoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL), het Senioren Netwerk Nederland, Ouder Worden 2040 en Actiz de komende jaren activiteiten en bijeenkomsten (pdf, 319 kB) over het onderwerp. Verschillende gemeenten zijn daarbij al aangesloten of ontwikkelden vergelijkbare initiatieven. Jan Megens, programmadirecteur WOZO: ‘Belangrijk is dat we realiseren dat het van ons allemaal is, het moet in de haarvaten van de samenleving komen’. 

Thema's, campagnematerialen en contactgegevens Seniorencoalitie

De campagne 'Praat vandaag over morgen' richt zich op 3 thema's: 

  • omzien naar elkaar
  • prettig wonen
  • gezond en fit blijven 

Op praatvandaagovermorgen.nl staan tips, gesprekskaarten, video’s en ervaringsverhalen. Gemeenten die samen met de Seniorencoalitie 1 of meer bijeenkomst(en) over dit onderwerp willen organiseren kunnen contact opnemen via contact@deseniorencoalitie.nl 

'Praten over de toekomst is nuttig', zeggen 60-plussers

Net zoals je vroeger sprak over je schoolkeuze, eerste baan of nieuwe woning, zou het net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over de toekomst. Het ministerie van VWS liet onderzoek doen waaruit blijkt dat meer dan de helft (56%) van de mensen tussen de 60 en 75 jaar weleens over de toekomst praat en dat 84% van hen dit als nuttig ervaart. Wonen is het meest besproken onderwerp, gevolgd door bewegen en jong van geest blijven. Van de mensen die nog niet over hun toekomst praten, laat 1/4 weten dit binnen 5 jaar wel te willen doen.