Nieuws
Webinar gemist?

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

16 april

Dit symposium biedt u kennis, instrumenten en ervaringen over de mogelijkheden en uitdagingen bij (door)ontwikkeling van ‘smart’ mobiliteitshubs. Op het programma staan onder meer de resultaten van het EU-project SmartHubs en een handreiking over integratie van mobiliteitshubs. 

25 april

De focus van deze bijeenkomst zijn de ingrijpende veranderingen op onteigeningsvlak door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de impact daarvan op het werk. De bijeenkomst verbindt professionals uit de onteigeningspraktijk om van elkaars kennis en ervaringen te leren.

14 mei

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

21 mei

Tijdens het evenement Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid komt u te weten hoe gemeenten het welzijn van dieren kunnen bevorderen. Het programma bestaat uit diverse lezingen, workshops en discussiemogelijkheden.

29 mei

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

18 juni

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

17 september

Van 23 tot en met 26 september 2024 delen ruim 3.000 experts uit de hele wereld hier 4 dagen lang hun passie en kennis over de leefbare groene stad met toekomst.

23 september

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

15 oktober