Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

25 augustus

De VNG organiseert samen met BIJ12 een webinar over het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en andere ontwikkelingen zoals het instrument verleasen. 

28 september

Ernstige woonoverlast komt steeds vaker voor. Hoe gaat u daarmee om, wat kunt u doen om de overlast te stoppen, de overlastgever de juiste zorg te bieden en de omwonenden rust te geven? Ontdek het tijdens dit webinar over de ‘ins & outs van de Wet aanpak woonoverlast’.

14 oktober

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt. De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

25 november

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat heeft grote impact op het werk van professionals in diverse werkvelden. De (al langer bestaande) conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om 25 november uitgebreid aandacht te besteden aan dit vraagstuk.