29 januari

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

11 februari

Meer veiligheid door minder vrachtwagenbewegingen, minder overlast en congestie, een schonere binnenstad: het thema bouwlogistiek is voor gemeenten bijzonder relevant. En nu extra actueel, omdat door minder vrachtbewegingen de uitstoot van stikstof afneemt.
 

19 maart

Het centrale motto op deze bijeenkomst is: hoe kunnen we de regionale plannen (nog verder) van papier naar praktijk krijgen. Wat vraagt dat van alle betrokkenen? En wat is er in deze ‘liminale fase’ voor nodig om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen?

27 maart

Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving. Daarover gaat het VNG Resilience Congres op maandag 25 november van VNG Risicobeheer.