Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie van hun inwoners en hebben een verantwoordelijkheid als werkgever. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als modernisering cao, toekomstig pensioenstelsel en normalisering ambtenarenstatus.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel, want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen. Pensioen is een bovensectorale aangelegenheid en de sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs behartigen de gemeenschappelijke werkgeversbelangen middels hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).  Lees verder

Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten

Gemeentelijke werkgevers die medewerkers willen ontslaan vanwege reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, moeten voor toestemming een verzoek indienen bij de Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten. U kunt de formulieren voor dit verzoek downloaden op onze site.

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

Het College voor Arbeidszaken is de werkgeverskoepel binnen de VNG en bestaat uit ongeveer 30 burgemeesters en wethouders. 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten letten in hun personeelsbeleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor arbeidsgehandicapten of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen ze bij aan Global Goals 5 en 10.