Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op. In de agenda gaat het om onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie ontwikkelen de decentrale overheden een investeringsagenda waarmee we versnelling, integraliteit en meerjarige afspraken kunnen realiseren voor duurzaam investeren in de fysieke ruimte. Door de budgetten te stapelen, aangevuld met budgetten vanuit de Rijksoverheid, zijn er bovendien financiële mogelijkheden om de lokale ruimte duurzaam te onderhouden.

Het kraakt en het piept in het fysiek domein

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Het doorbreken hiervan vergt een forse inspanning van rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

771 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021 om 13:43

Kwaliteit VTH

1534 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 april 2021 om 08:54

Milieu

1023 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 april 2021 om 22:17

Grondstoffen, afval en circulaire economie

561 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020 om 12:23

Trainingen over Fysieke leefomgeving

De Academie van VNG Connect is het leerplatform van en voor gemeenten. Bekijk het opleidingsaanbod voor kennis, inspiratie en ervaringsuitwisseling op het gebied van fysieke leefomgeving. 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Een groot aantal Global Goals heeft raakvlakken met het gemeentelijk beleid voor milieu en mobiliteit. Zo dragen gemeenten bij aan schoon water, duurzame energie, klimaatactie, bescherming van het leven in het water en op het land. Ook met beleid voor duurzame infrastructuur en bedrijvigheid leveren gemeenten een bijdrage aan een Global Goal.