Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op. In de agenda gaat het om onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie ontwikkelen de decentrale overheden een investeringsagenda waarmee we versnelling, integraliteit en meerjarige afspraken kunnen realiseren voor duurzaam investeren in de fysieke ruimte. Door de budgetten te stapelen, aangevuld met budgetten vanuit de Rijksoverheid, zijn er bovendien financiƫle mogelijkheden om de lokale ruimte duurzaam te onderhouden.

Het kraakt en het piept in het fysiek domein

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Het doorbreken hiervan vergt een forse inspanning van rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Lees het onderzoeksrapport

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

691 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 september 2023 om 10:33

Milieu

1120 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2023 om 14:49

Kwaliteit VTH

1402 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023 om 14:39

Groen

698 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 juli 2023 om 10:50