Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op. In de agenda gaat het om onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie ontwikkelen de decentrale overheden een investeringsagenda waarmee we versnelling, integraliteit en meerjarige afspraken kunnen realiseren voor duurzaam investeren in de fysieke ruimte. Door de budgetten te stapelen, aangevuld met budgetten vanuit de Rijksoverheid, zijn er bovendien financiële mogelijkheden om de lokale ruimte duurzaam te onderhouden.

Het kraakt en het piept in het fysiek domein

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Het doorbreken hiervan vergt een forse inspanning van rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grondstoffen, afval en circulaire economie

518 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021 om 12:07

Kwaliteit VTH

1425 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021 om 15:12

Milieu

972 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021 om 13:48

Mobiliteit

686 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021 om 08:16

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Een groot aantal Global Goals heeft raakvlakken met het gemeentelijk beleid voor milieu en mobiliteit. Zo dragen gemeenten bij aan schoon water, duurzame energie, klimaatactie, bescherming van het leven in het water en op het land. Ook met beleid voor duurzame infrastructuur en bedrijvigheid leveren gemeenten een bijdrage aan een Global Goal.