Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op. In de agenda gaat het om onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie ontwikkelen de decentrale overheden een investeringsagenda waarmee we versnelling, integraliteit en meerjarige afspraken kunnen realiseren voor duurzaam investeren in de fysieke ruimte. Door de budgetten te stapelen, aangevuld met budgetten vanuit de Rijksoverheid, zijn er bovendien financiële mogelijkheden om de lokale ruimte duurzaam te onderhouden.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

734 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 december 2020 om 16:55

Milieu

905 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2020 om 16:41

Kwaliteit VTH

1361 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 juni 2020 om 11:47

Grondstoffen, afval en circulaire economie

488 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020 om 12:23

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Een groot aantal Global Goals heeft raakvlakken met het gemeentelijk beleid voor milieu en mobiliteit. Zo dragen gemeenten bij aan schoon water, duurzame energie, klimaatactie, bescherming van het leven in het water en op het land. Ook met beleid voor duurzame infrastructuur en bedrijvigheid leveren gemeenten een bijdrage aan een Global Goal.