Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op. In de agenda gaat het om onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie

Ons standpunt

Met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie ontwikkelen de decentrale overheden een investeringsagenda waarmee we versnelling, integraliteit en meerjarige afspraken kunnen realiseren voor duurzaam investeren in de fysieke ruimte. Door de budgetten te stapelen, aangevuld met budgetten vanuit de Rijksoverheid, zijn er bovendien financiƫle mogelijkheden om de lokale ruimte duurzaam te onderhouden.

Nieuws Milieu en Mobiliteit

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Mobiliteit

747 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 april 2020 om 11:14

Grondstoffen, afval en circulaire economie

342 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 maart 2020 om 10:21

Milieu

737 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 19 maart 2020 om 14:14

Kwaliteit VTH

1115 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 9 december 2019 om 11:49

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Een groot aantal Global Goals heeft raakvlakken met het gemeentelijk beleid voor milieu en mobiliteit. Zo dragen gemeenten bij aan schoon water, duurzame energie, klimaatactie, bescherming van het leven in het water en op het land. Ook met beleid voor duurzame infrastructuur en bedrijvigheid leveren gemeenten een bijdrage aan een Global Goal.