Asbestdaken zijn een gezondheidsrisico. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Ons standpunt

Asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De VNG heeft daarom gepleit voor het asbestdakverbod, mits het haalbaar en betaalbaar is voor woningeigenaren.

Asbest verwijderen

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag.

Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Vraag en antwoord

Asbestinformatie op uw gemeentelijke website

De asbest internetmodule van InfoMil bevat kant en klare, actuele teksten en vragen en antwoorden over het onderwerp asbest. U kunt deze teksten gebruiken op uw gemeentelijke website.  

Bekijk de internetmodule asbest

Publicaties & Brieven