Geachte woordvoerders arbeidsomstandigheden van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

De leden van de Kamercommissie SZW hebben op 12 mei het debat Gezond en veilig werken. Daar staat ook het agendapunt ‘Voortgang aanpassingen asbeststelsel’ geagendeerd (brief 25834-186).
Wij verzoeken u, mede namens LTO Nederland en Aedes, om op dit punt nu in te grijpen en de ‘noodrem’ te gebruiken om deze ‘rijdende trein’ tot stoppen te dwingen. Dit omdat het ministerie van SZW niet doet wat nodig is en wat uw Kamer wenst.