Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft woensdag 22 juni het debat externe veiligheid en een procedurevergadering. Voor het debat vragen wij uw aandacht voor het project ZZS Decentraal. Op de procedurevergadering dezelfde dag staat asbestdaken geagendeerd. Ook daar willen we u informeren over het gemeentelijk standpunt voor het geval dat het ook op het debat aan de orde gaat komen.