18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, U spreekt donderdag 20 februari onder meer over asbest in het AO Leefomgeving. De VNG is blij dat de brief van de staatssecretaris van IenW over de asbestdaken (25834-165) is geagendeerd. Wij ondersteunen de aandacht voor asbest in het algemeen en de VNG draagt daar graag aan...
Overig
Minister van Veldhoven informeert de Kamer over de voortgang van de asbestdakensanering. In deze brief ga ik in op de moties en een aantal acties in het kader van stand van zaken van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken.
25 september 2018
Overige brief
TLE/U201800725
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Per 2024 zijn alle asbestdaken in Nederland vermoedelijk verboden. De VNG heeft op 24 september op het AsbestFeitenCongres van SGS Search een praktische toolbox ontvangen met daarin ondersteuningsmiddelen voor gemeenten. Wij brengen deze toolbox graag bij u onder de aandacht.
29 augustus 2018
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, Het plenaire debat over Wijziging van de Wet milieubeheer staat gepland in de week van 11 september. Deze wijziging regelt onder meer een wettelijke grondslag voor een asbestdakenverbod in 2024. Wij willen u enkele aandachtspunten meegeven ten behoeve van het debat. Dit zijn de randvoorwaarden die voor...
28 juni 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/033
Start met de voorbereidingen van de sanering van asbestdaken. Dat is de oproep aan gemeenten. Alleen dan kan het voornemen van het Rijk om in 2024 een verbod op asbestdaken in te stellen worden gehaald. In de ledenbrief roepen wij gemeenten op om te starten met de voorbereidingen van de...
6 december 2017
Brief aan parlement
6122017
Geachte heer, mevrouw, Wij, vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en de bouw- en asbestsector, werken samen als ambassadeurs aan de versnelling van de sanering van asbestdaken. Wij doen met deze brief een beroep op u om onze gezamenlijke aanpak en aandachtspunten voor het Rijk te onderschrijven en ondersteunen.