22 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu en mobiliteit, In de week van 29 november behandelt u de begroting Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt in ons bijgesloten position paper uw aandacht voor de volgende zeven onderwerpen. Mobiliteit 1. Betalen naar gebruik moet gedifferentieerd om rekening te houden met vervoersalternatieven en om vervoersarmoede te...
18 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 48 (29 november – 1 december) behandelt u de begroting SZW (36200-XV) De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Iedereen is nodig Omscholing naar transitie sectoren. Extra reïntegratiemiddelen voor doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Investeer in vakmanschap. Lange termijn visie...
20 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft woensdag 22 juni het debat externe veiligheid en een procedurevergadering. Voor het debat vragen wij uw aandacht voor het project ZZS Decentraal. Op de procedurevergadering dezelfde dag staat asbestdaken geagendeerd. Ook daar willen we u informeren over het...
4 mei 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders arbeidsomstandigheden van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, De leden van de Kamercommissie SZW hebben op 12 mei het debat Gezond en veilig werken. Daar staat ook het agendapunt ‘Voortgang aanpassingen asbeststelsel’ geagendeerd (brief 25834-186). Wij...
24 januari 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft woensdag 26 januari het debat externe veiligheid. Daar staat ook het agendapunt ‘Voortgang Asbest’ geagendeerd met de brief ‘Problematiek rondom asbest’. VNG, Aedes, LTO en VEH willen graag u attenderen op enkele belangrijke punten op de asbestsanering.
29 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 1 juli het debat Externe veiligheid. De VNG geeft u graag twee punten mee. Dit zijn: Het VTH stelsel Asbestdaken