Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft woensdag 26 januari het debat externe veiligheid. Daar staat ook het agendapunt ‘Voortgang Asbest’ geagendeerd met de brief ‘Problematiek rondom asbest’. VNG, Aedes, LTO en VEH willen graag u attenderen op enkele belangrijke punten op de asbestsanering.