Nieuws
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zijn uitgewerkt in een actieagenda. De VNG geeft 3 punten mee ten behoeve van het debat en ter ondersteuning van de eerdere geuite zorgen van gemeenten.
Scherp de MilieuPrestatie Gebouwen nog niet aan en ontmoedig het gebruik van niet-circulaire (bouw)materialen. Dat zijn 2 van de punten die we de Kamercommissie IenW meegeven voor het commissiedebat Circulair bouwen.
Een nieuwe lijst moet het voor inwoners duidelijker maken welke plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) apart worden ingezameld. Daarmee kan naar verwachting nog meer ingezameld PMD-afval worden gerecycled. Op recycleklaar.nl staat een toolkit waarmee u uw inwoners kunt informeren.
Het CCV heeft nieuwe inspectieschema's voor brandbeveiliging gepubliceerd. Aan de hand van de CCV-inspectieschema’s vindt periodiek inspectie plaats van gebouwen en brandveiligheidsinstallaties. De nieuwe schema's gaan in op 1 juli 2024.
Het rijk moet met gemeenten meewerken aan regionale mobiliteitsprogramma’s, om de mobiliteitstransitie in de regio vorm te geven. Dat is een van de opmerkingen over mobiliteit en milieu die de VNG meegeeft voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het eerste gedeelte van deze digitale vergadering was samen met de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Het tweede gedeelte was alleen met de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. In deze terugblik gaan we in op 4 agendapunten.
Sinds kort loopt een campagne die erop wijst dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels en gaskachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren zonder certificaat mag niet meer. Gemeenten kunnen hierover klachten of signalen krijgen.
De vergadering vindt plaats aan het begin van een ‘heidag’ in Den Haag. Op de agenda staan onder meer de samenwerkingsovereenkomst en spelregelkader Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en de EU bodemmonitoringsrichtlijn.
De informatie over een aantal milieu-onderwerpen is verplaatst. Wilt u informatie over onderstaande thema’s blijven ontvangen in het Weekoverzicht, onze wekelijkse nieuwsbrief? Controleer dan of u in Mijn VNG het onderwerp Ruimte, wonen en mobiliteit heeft aangevinkt.
Onlangs heeft de Europese Commissie haar laatste werkprogramma gepresenteerd voor 2024: delivering today and preparing for tomorrow. Het programma staat voor een toekomstbestendig Europa met de nadruk op klimaatinitiatieven, de energietransitie en de weerbaarheid van het continent.