Scherp de MilieuPrestatie Gebouwen nog niet aan en ontmoedig het gebruik van niet-circulaire (bouw)materialen. Dat zijn 2 van de punten die we de Kamercommissie IenW meegeven voor het commissiedebat Circulair bouwen.

Lees onze inbreng over circulair bouwen (pdf, 146 kB)

Scherp de MilieuPrestatie Gebouwen nog niet aan

De minister van BZK schrijft in zijn brief Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw over aanscherpingen in de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw.

Gemeenten steunen zo’n aanscherping, maar die moet wel uitvoerbaar zijn. We verwachten dat dit meer tijd en menskracht kost dan nu. Ook willen we voorkomen dat we regelgeving krijgen zonder gelijk speelveld in EU-verband en met te weinig draagvlak. Een pas op de plaats zou daarom zeer verstandig zijn.

Ontmoedig het gebruik van niet-circulaire (bouw)materialen

We dringen aan op een duidelijk tijdpad om het gebruik van niet-circulaire materialen in de bouw in te perken of te ontmoedigen. Ook zou de minister van IenW moeten verkennen of deze materialen kunnen worden verboden, net als asbest in de jaren 80/90, en wat de Europese regels hierover zijn of zullen worden.