De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zijn uitgewerkt in een actieagenda. De VNG geeft 3 punten mee ten behoeve van het debat en ter ondersteuning van de eerdere geuite zorgen van gemeenten. 

Lees de VNG-inbreng voor het debat OvV-rapport 'Industrie en Omwonenden'

In de actieagenda staat dat er gekeken wordt naar nationale stappen, als het op Europees niveau niet snel genoeg gaat. Dat blijkt nu het geval: het Europees restrictieverbod wordt een jaar uitgesteld. We geven de Kamer graag de volgende punten mee: 

  1. Help gemeenten bij het kunnen realiseren van een gezonde leefomgeving van hun inwoners, wanneer zij zelf geen bevoegd gezag zijn en wel willen opkomen én optreden voor het belang van hun inwoners;
  2. Borg gezondheid in landelijke wet- en regelgeving met het voorzorgsbeginsel;
  3. Breid de actieagenda uit.

Meer informatie