Zeer zorgwekkende stoffen (zzs) zijn chemische stoffen die als (uiterst) gevaarlijk worden beschouwd vanwege hun potentieel ernstige gevolgen voor mens en milieu. Gemeenten dragen een belangrijke verantwoordelijkheid om binnen hun jurisdictie het gebruik, de opslag en de emissies  van zzs te reguleren en te beheren om zo de gezondheid van mensen en hun leefomgeving te waarborgen.

Voorbeelden van zzs zijn lood, cadmium, benzeen, formaldehyde en PFAS. Europa, de rijksoverheid, gemeenten en omgevingsdiensten werken samen om verantwoord gebruik te maken van zzs en het gebruik uit te faseren waar mogelijk, om de gezondheid van mens en milieu te beschermen. 

Publicaties & Brieven