Nederland zet zich met andere EU-landen stevig in voor een Europees verbod op PFAS. Het gezamenlijke doel is een breed verbod op de productie en verkoop van PFAS-bevattende producten, met minimale uitzonderingen. Ook de VNG heeft gereageerd op de openbare consultatie van het EU chemische agentschap ECHA.

Zo min mogelijk uitzonderingen

We hebben benadrukt dat het noodzakelijk is dat het PFAS-beperkingsvoorstel uitvoerbaar is. Bepaalde producten, zoals medicijnen en pesticiden, zijn momenteel uitgezonderd van het voorgestelde verbod. We vragen om zo min mogelijk uitzonderingen, omdat daardoor vergunningverlening, toezicht en handhaving complexer worden.

Besluit eind 2024 of begin 2025 verwacht

Na deze consultatie van ECHA volgen nog aanvullende consultaties en een wetsvoorstel van de Europese Commissie, gebaseerd op wetenschappelijke adviezen. Eind 2024 of begin 2025 wordt een besluit verwacht over het PFAS-verbod. Samen met de rijksoverheid houden we het proces in de gaten, zodat we als het nodig is, weer kunnen bijdragen aan deze belangrijke Europese milieukwestie. Inmiddels heeft het rijk alle provincies gevraagd om onderzoek dat inzicht geeft in hoeverre sprake is van PFAS- vervuiling.

Meer informatie

Europees verbod op PFAS is belangrijke eerste stap