Hartelijk dank voor uw uitnodiging om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over PFAS en de gelegenheid om daarvoor een position paper in te brengen. Uiteraard gaan wij graag op uw uitnodiging in. Hierbij treft u ons position paper aan. Gemeenten zien in aanpak van de PFAS crisis een korte en een lange termijn.