Organisatie

VNG, IPO, Omgevingsdienst NL

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2022

In het project ‘Decentrale benadering ZZS’ hebben de VNG, IPO, Omgevingsdienst NL, VNO-NCW en RIVM onderzocht wat de ZZS-situatie/problematiek op decentraal niveau is. Op basis van deze kennis kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe de decentrale overheden als bevoegd gezag de ZZS-problematiek zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen oppakken.