Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Nederland telt 344 gemeenten.

Statistieken lokaal bestuur

In de statistieken lokaal bestuur zijn aantallen en persoonlijke gegevens te vinden van wethouders, burgemeesters en raadsleden naar geslacht, politieke partij, gemeentegrootte, provincie en beleidsportefeuille.

De cijfers, tabellen en grafieken per categorie staan in afzonderlijke PDF-bestanden. De gegevens zijn afkomstig uit het ledenbestand van de VNG en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek.

Databank VNG Ledengegevens

In de Databank VNG Ledengegevens staan de meest actuele gegevens van gemeenten. Gemeenten houden zelf hun gegevens bij, een deel van die informatie vindt u ook op overheid.nl.