Om college- en raadsleden van Nederlandse gemeenten te kunnen informeren en te betrekken bij hun Vereniging, is het van belang dat de VNG over de juiste gegevens beschikt. Gemeenten zorgen zelf voor correcte gegevens via deze databank.

De gegevens uit de databank worden gebruikt voor:

  • Informatie-uitwisseling van VNG-bureau met (doelgroepen binnen) haar leden, waaronder het VNG Magazine.
  • Publicatie van de openbare gegevens op www.overheid.nl, in het kader van ‘Open Overheid’.
  • Actualisatie van site Overheidsadressen.nl (i.s.m. Sdu).
  • Samenstelling van de Gids Gemeentebesturen (i.s.m. Sdu).
  • Statistieken lokaal bestuur: op basis van de gegevens uit de databank wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de samenstelling van het lokaal bestuur. Zie: Statistieken lokaal bestuur (i.s.m. BMC).

Op het verzamelen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van de VNG van toepassing.

Actualiseren ledengegevens

Contactpersonen die de gegevens bijhouden in de databank kunnen hier inloggen.