De provinciale afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen.

Elke provinciale afdeling van de VNG heeft een eigen bestuur. Deze afdelingsbesturen dragen kandidaten voor het algemeen bestuur van de VNG voor en adviseren over de benoemingen in VNG-commissies.

Alle provinciale afdelingen hebben bestuursvergaderingen (ongeveer 10x per jaar) en algemene ledenvergaderingen (1 of 2 x per jaar). Elke afdeling heeft een eigen secretariaat. Er zijn 12 provinciale afdelingen.

De afdelingen en de VNG

VNG-directieleden gaan regelmatig op bezoek bij de afdelingen en bezoeken in elk geval hun jaarlijkse ledenvergaderingen. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van alle secretarissen van de provinciale afdelingen. Ook komen de voorzitters van de provinciale afdelingen in de aanloop richting de ALV of de Najaars-ALV elk half jaar bijeen. Bij dit voorzittersoverleg zijn ook VNG-voorzitter en de algemeen directeur aanwezig. Deze vergaderingen worden voorbereid door de contactpersonen provinciale afdelingen bij de Concernstaf van de VNG. Dat zijn Rommy Bakker en Frans van de Waart, te bereiken via bestuurszaken@vng.nl. Zij onderhouden ook tussentijds het contact tussen de afdelingen en het VNG-bureau.

Websites provinciale afdelingen

Tien provinciale afdelingen hebben een eigen, aparte website:

De Vereniging van Limburgse Gemeenten en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten bieden hun informatie aan via vng.nl. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. Van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is uitsluitend de bestuurssamenstelling opgenomen. 

De Vereniging van Limburgse Gemeenten

De afdeling Limburg van de VNG (Vereniging van Limburgse Gemeenten) is opgericht op 19 februari 1923. Alle Limburgse gemeenten zijn lid van de VLG.

De vereniging heeft in 2017 besloten om meer maatwerk te gaan leveren en wil haar activiteiten beperken tot:

 1. De organisatie van de Limburgse Bestuurdersdag (incl. initiatieven zoals het project “Toekomst Lokale Democratie”. Zie www.lokaledemocratielimburg.nl );
 2. Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, als over de Omgevingswet;
 3. De lobby voor invulling van de vacature bij de VNG of richting het Rijk, zoals bijvoorbeeld het verzoek voor toepassing van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen voor de door wateroverlast getroffen gebieden in 2016.

Secretariaat

Rachel Castermans, ambtelijk secretaris
E-mail: vlg.secretariaat@maastricht.nl
Tel: +31 6 50 26 06 22
Fax: 043 - 350 40 10

Voorzitter

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht

Vicevoorzitter

Antoine Scholten, burgemeester van Venlo

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Vacant

Leden

 • Janine van Hulsteijn, wethouder gemeente Gennep
 • Carlo Vankan, wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul
 • Karin Hermans-Roelofs, raadslid gemeente Roerdalen
 • Jos Kusters, gemeentesecretaris gemeente Gulpen-Wittem (beoogd lid, nog te bekrachtigen door de ALV)
 • Birgit Op de Laak, burgemeester Nederweert (beoogd lid, nog te bekrachtigen door de ALV)
 • Theo Pierik, griffier gemeente Stein (beoogd lid, nog te bekrachtigen door de ALV)

Ambtelijk secretaris

Rachel Castermans

Ere-leden

dhr. G.M. Eijssen, oud-secretaris/penningmeester VLG

Voorzitter

Vermue-Vermue, M.M.D., burgemeester Sluis

Vicevoorzitter/secretaris

Egmond, J.S. van, burgemeester Reimerswaal

Penningmeester

Simons, C., wethouder Middelburg

Leden

 • Sijbers, M.L.P. , burgemeester Tholen
 • J.C. van der Hoek, burgemeester Schouwen-Duiveland
 • Naterop, A.M.T., wnd burgemeester Kapelle
 • Meeuwisse, G.L. burgemeester Noord-Beveland
 • Plasse-Nagelkerke, M.C.J. van de, wethouder Borsele
 • van Merrienboer, H.J.A., burgemeester Terneuzen
 • Hageman, J.P.E.M., wethouder Hulst
 • Tillaar, A.R.B. van den, burgemeester Vlissingen
 • Roelse, L.A. wethouder Veere
 • Mulder, M, burgemeester Goes

Correspondentieadres

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Secretariaat

Suzette Hoogerheide- Jakobsen
Ambtelijk secretaris
s.hoogerheide@zeeuwsegemeenten.nl
tel 06- 20 41 66 37

Iris Cappendijk
Office manager
i.cappendijk@zeeuwsegemeenten.nl
tel 06- 51 0 15 235