De Provinciale Afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen.

Elke Provinciale Afdeling van de VNG heeft een eigen bestuur. Deze afdelingsbesturen dragen kandidaten voor het algemeen bestuur van de VNG voor en adviseren over de benoemingen in VNG-commissies.

Alle Provinciale Afdelingen hebben bestuursvergaderingen (ongeveer 10x per jaar) en algemene ledenvergaderingen (1 of 2 x per jaar). Elke Afdeling heeft een eigen secretariaat. Er zijn twaalf Provinciale Afdelingen.

De afdelingen en de VNG

Leden van de VNG-directieraad gaan jaarlijks op bezoek bij de Afdelingen.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van alle secretarissen van de Provinciale Afdelingen. Deze vergadering wordt bijgewoond door de contactfunctionarissen van de VNG. De VNG-contactfunctionarissen onderhouden het contact tussen de afdelingen en het bureau van de VNG.

Websites Provinciale Afdelingen

Tien provinciale afdelingen hebben een eigen, aparte website:

De Vereniging van Limburgse Gemeenten en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten bieden hun informatie aan via vng.nl. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. Van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is uitsluitend de bestuurssamenstelling opgenomen. 

De Vereniging van Limburgse Gemeenten

De afdeling Limburg van de VNG (Vereniging van Limburgse Gemeenten) is opgericht op 19 februari 1923. Alle Limburgse gemeenten zijn lid van de VLG.

De vereniging heeft in 2017 besloten om meer maatwerk te gaan leveren en wil haar activiteiten beperken tot:

 1. De organisatie van de Limburgse Bestuurdersdag (incl. initiatieven zoals het project “Toekomst Lokale Democratie”. Zie www.lokaledemocratielimburg.nl );
 2. Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, als over de Omgevingswet;
 3. De lobby voor invulling van de vacature bij de VNG of richting het Rijk, zoals bijvoorbeeld het verzoek voor toepassing van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen voor de door wateroverlast getroffen gebieden in 2016.

Secretariaat

Rachel Castermans, ambtelijk secretaris
E-mail: vlg.secretariaat@maastricht.nl
Tel: +31 6 50 26 06 22
Fax: 043 - 350 40 10

Bestuur VLG

Het bestuur van de Vereniging van Limburgse Gemeenten bestaat uit:

Voorzitter

mr. J.M. Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht

Vicevoorzitter

dhr. A. Scholten, burgemeester van Venlo

Secretaris

drs. G.J.M. Cox, burgemeester van Sittard -Geleen

Penningmeester

dhr. J.J.P.M. Gilissen, burgemeester van Venray

Leden

 • dhr. F.J.R. Pekema, wethouder van Bergen
 • mevr. drs. M.F.M.E Severeijns, gemeentesecretaris van Eijsden Margraten
 • dhr. A.A.M.M. Heijmans, burgemeester van Weert
 • mevr. K. Hermans-Roelofs, raadslid van Roerdalen
 • dhr. J. Vervuurt, griffier van Roermond
 • dhr. F.A.P. van Kessel, wethouder van Peel en Maas
 • mevr. E.J.H. Dreissen, wethouder van Landgraaf

Ambtelijk secretaris

Sam Spoelstra

Ere-leden

dhr. G.M. Eijssen, oud-secretaris/penningmeester VLG

Voorzitter

Vermue-Vermue, M.M.D., burgemeester Sluis

Vicevoorzitter/secretaris

Egmond, J.S. van, burgemeester Reimerswaal

Penningmeester

Simons, C., wethouder Middelburg

Leden

 • Sijbers, M.L.P. , burgemeester Tholen
 • J.C. van der Hoek, burgemeester Schouwen-Duiveland
 • Naterop, A.M.T., wnd burgemeester Kapelle
 • Meeuwisse, G.L. burgemeester Noord-Beveland
 • Plasse-Nagelkerke, M.C.J. van de, wethouder Borsele
 • van Merrienboer, H.J.A., burgemeester Terneuzen
 • Hageman, J.P.E.M., wethouder Hulst
 • Tillaar, A.R.B. van den, burgemeester Vlissingen
 • Roelse, L.A. wethouder Veere
 • Mulder, M, burgemeester Goes

Correspondentieadres

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Secretariaat

Klaasse, L.M.
T (0118) 675572
F (0118) 623717
E-mail r.klaasse@middelburg.nl

Scholten-Baljé, H.
T (0118) 675573
E-mail h.scholten@middelburg.nl