De provinciale afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen.

Elke provinciale afdeling van de VNG heeft een eigen bestuur. Deze afdelingsbesturen dragen kandidaten voor het algemeen bestuur van de VNG voor en adviseren over de benoemingen in VNG-commissies.

Alle provinciale afdelingen hebben bestuursvergaderingen (ongeveer 10x per jaar) en algemene ledenvergaderingen (1 of 2 x per jaar). Elke afdeling heeft een eigen secretariaat. Er zijn 12 provinciale afdelingen.

De afdelingen en de VNG

VNG-directieleden gaan regelmatig op bezoek bij de afdelingen en bezoeken in elk geval hun jaarlijkse ledenvergaderingen. 2 keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van alle secretarissen van de provinciale afdelingen. Ook komen de voorzitters van de provinciale afdelingen in de aanloop richting de ALV of de Najaars-ALV elk half jaar bijeen. Bij dit voorzittersoverleg zijn ook VNG-voorzitter en de algemeen directeur aanwezig. Deze vergaderingen worden voorbereid door de contactpersonen provinciale afdelingen bij de Concernstaf van de VNG. Dat zijn Rommy Bakker en Frans van de Waart, te bereiken via bestuurszaken@vng.nl. Zij onderhouden ook tussentijds het contact tussen de afdelingen en het VNG-bureau.

Websites provinciale afdelingen

11 provinciale afdelingen hebben een eigen, aparte website:

De Vereniging van Limburgse Gemeenten biedt hun informatie aan via vng.nl en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud.