VNG-voorzitter Jan van Zanen

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, is voorzitter van de VNG. Hij zit het bestuur voor dat bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/penningmeester, alle commissievoorzitters en 10 leden.

Binnen het bestuur moeten de verschillende doelgroepen minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 3 burgemeesters, 3 wethouders, 3 raadsleden, 1 secretaris en 1 griffier. Het bestuur vergadert 11 keer per jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Ook houdt het bestuur toezicht op de bedrijfsvoering van de organisatie. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het rijk en parlement.

Wanneer vergadert het bestuur

Het bestuur vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2023

 • 27 januari 12.00 - 18.00 uur (heidag bestuur, fysiek)
 • 16 februari 13.30 - 16.00 uur (digitaal)
 • 16 maart 13.30 - 16.00 uur (fysiek)
 • 21 april 10.30 - 12.30 uur (digitaal)
 • 11 mei 13.30 - 16.00 uur (fysiek)
 • 2 juni (ochtend, extra vergadering ivm ALV 14 juni)
 • 12 juni 12.00 - 21.00 uur (vergadering en diner)
 • 6 juli 13.30 - 16.00 uur (fysiek)
 • 15 september 12.00 - 18.00 uur (heidag, fysiek)
 • 12 oktober 13.30 - 16.00 uur (digitaal)
 • 2 november 13.30 - 16.00 uur (fysiek)
 • 21 november (1 uur digitaal, extra vergadering ivm ALV)
 • 30 november (1 uur digitaal, extra vergadering ivm laatste stand van zaken ALV 1 december)
 • 1 december (bestuurdersdag / ALV)
 • 14 december 13.30 - 16.00 uur (digitaal)

Vergaderschema VNG Bestuur en -commissies 2023 (pdf, 256kB)