Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, is voorzitter van de VNG. Hij zit het bestuur voor dat bestaat uit de voorzitters van de vaste beleidscommissies en 11 leden.

Binnen het bestuur moeten de verschillende doelgroepen minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 3 burgemeesters, 3 wethouders, 3 raadsleden, 1 secretaris en 1 griffier. Het bestuur vergadert 11 keer per jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Ook houdt het bestuur toezicht op de bedrijfsvoering van de organisatie. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het rijk en parlement.

Wie zitten in het VNG-bestuur?

Het VNG-bestuur bestaat uit:

 • Dhr. Van Zanen (Jan), burgemeester Den Haag (voorzitter)
 • Dhr. Bruls (Hubert), burgemeester Nijmegen (vicevoorzitter)
 • Dhr. van Oosterhout (Eric), burgemeester Emmen (secretaris/penningmeester)
 • Dhr. Weterings (Theo), burgemeester Tilburg (commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid)
 • Dhr. Everhardt (Victor), wethouder Amsterdam (commissievoorzitter Financiën)
 • Dhr. de Langen (Sven), wethouder Rotterdam (commissievoorzitter Zorg, Jeugd en Onderwijs)
 • Dhr. Heijkoop (Peter), wethouder Dordrecht (commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie)
 • Mw. van Hooijdonk (Lot), wethouder Utrecht (commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu)
 • Dhr. Weerwind (Franc), burgemeester Almere (commissievoorzitter Informatiesamenleving)
 • Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden (commissievoorzitter College van Dienstverlening)
 • Dhr. Heerts (Ton), burgemeester Apeldoorn (voorzitter College voor Arbeidszaken)
 • Dhr. Lievense (Robbert), raadslid Schouwen-Duiveland (commissievoorzitter Raadsleden en Griffiers)
 • Mw. van Selm (Ellen), burgemeester Opsterland (lid)
 • Dhr. Kompier (Jean-Paul), wethouder Vaals (lid)
 • Dhr. Hofland (Arco), burgemeester Rijssen-Holten (lid)
 • Dhr. van Soest (Geert), griffier Venlo (lid)
 • Dhr. Rutten (Casper), raadslid Breda (lid)
 • Mw. Mutluer (Songül), wethouder Zaanstad (lid)
 • Dhr. Reinders (Ap), burgemeester Stichtse Vecht (vicevoorzitter commissie E&I)
 • Dhr. Mulder (Anne), wethouder Den Haag
 • Dhr. Anker (Ed), wethouder Zwolle (commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit)
 • Dhr. van der Kraan (Martien), gemeentesecretaris Delft
 • Mw. De Vries-Chang (Ojanne), raadslid Heerenveen

Wanneer vergadert het bestuur

Het bestuur vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2021

 • Donderdag 21 januari, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 11 februari, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 11 maart, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 15 april, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 20 mei, 13.30 - 16.00 uur
 • Maandag 14 juni, 12.00 - 15.30 uur (VNG Jaarcongres 2021)
 • Donderdag 8 juli, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 16 september, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 28 oktober, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 25 november, 13.30 - 16.00 uur
 • Donderdag 9 december, 13.30 - 16.00 uur
 • Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2021 (pdf)