Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, is voorzitter van de VNG. Zij zit het bestuur voor dat bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/penningmeester, alle commissievoorzitters en 10 leden.

Binnen het bestuur moeten de verschillende doelgroepen minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: 3 burgemeesters, 3 wethouders, 3 raadsleden, 1 secretaris en 1 griffier. Het bestuur vergadert 11 keer per jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Ook houdt het bestuur toezicht op de bedrijfsvoering van de organisatie. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het rijk en parlement.

Wanneer vergadert het bestuur

Het bestuur vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2023

  • 12 oktober 13.30 - 16.00 uur (digitaal)
  • 2 november 13.30 - 16.00 uur (fysiek)
  • 21 november (1 uur digitaal, extra vergadering ivm ALV)
  • 27 november (1 uur digitaal, extra vergadering ivm laatste stand van zaken ALV 1 december)
  • 1 december (bestuurdersdag / ALV)
  • 13 december 13.30 - 16.00 uur (digitaal)

Vergaderschema VNG Bestuur en -commissies 2023 (pdf, 256kB)

Vergaderschema VNG Bestuur en -commissies 2024 (pdf, 193kB)