De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen VNG Beleid en VNG Bedrijven. Leonard Geluk is de algemeen directeur van de organisatie. Pieter Jeroense is plaatsvervangend algemeen directeur.

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

Algemene directie VNG

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.

Portretfoto Leonard Geluk

Leonard Geluk, algemeen directeur VNG

Voordat Leonard Geluk op 1 april 2020 aantrad als algemeen directeur bij de VNG, was hij met name actief in de complexe wereld van de grote onderwijsorganisaties. Van 2014 tot 2020 was hij voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool. Uitgebreide ervaring als bestuursvoorzitter deed hij op als voorzitter van het college van bestuur van het ROC Midden Nederland in Utrecht (van 2009-2014).

In Rotterdam, de stad waar Leonard opgroeide en nog steeds woont, was hij van 2004 tot 2009 wethouder Jeugd & Onderwijs, een functie die hij sinds 2006 combineerde met de functie van portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. 

Voorafgaand aan zijn bestuursfuncties in de publieke sector werkte hij als consultant bij Deloitte (1996 tot 2000), Arthur Andersen Business Consulting (2000 - 2002) en Organise to Learn (2002 – 2004).

Direct na het afronden van zijn studie Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam was hij medewerker bij de CDA-Statenfractie van de provincie Zuid-Holland en juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO.

Nevenfuncties

  • Lid van de Nationale Unesco Commissie
  • Voorzitter Pelgrim Podium Pelgrimvaderskerk Rotterdam-Delfshaven
  • Lid Raad van Toezicht The Hague & Partners
  • Lid Bestuur Stichting Het Epos (Primair Onderwijs te Rotterdam)
  • Lid Raad van Commissarissen RISBO (instituut voor onderzoek, training en advies, verbonden aan de Sociale Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam)

Zie ook

Kijk ook eens naar

 

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG 

Pieter Jeroense heeft een warm hart voor de publieke zaak. De kwaliteit van publieke dienstverlening, van overheidsorganisaties en van de lokale democratie houden hem bezig. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna volgden verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Leiden en de gemeente Rotterdam. In 2012 begon Pieter aan een nieuwe baan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn. Sinds eind augustus 2017 is hij plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. En sinds 19 juni 2020 neemt hij ook waar voor de beleidsdirecties Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid.

Pieter studeerde Nederlands (Universiteit Utrecht), Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Nevenfuncties

Zie ook

Directie Beleid

VNG beleid geeft de belangenbehartiging van de leden vanuit het perspectief van inwoners van gemeenten vorm, brengt de uitvoeringspraktijk naar de Haagse politiek en ondersteunt gemeenten bij de toegang tot en vertaling van wetten en regelgeving. De directie Beleid bestaat uit 3 directeuren: Albert Vermuë, Ingrid Hoogstrate en Andries Kok.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking van de VNG-strategie naar de strategie voor de directie Beleid. Elke directeur Beleid heeft daarnaast inhoudelijke aandachtsgebieden en is eindverantwoordelijk voor specifieke projecten en programma’s.

Albert Vermuë - directeur Beleid Leefomgeving

Albert Vermüe, directeur Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken

Beleidsterreinen

De directie Beleid Leefomgeving en Arbeidszaken houdt zich bezig met de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de programma’s Energietransitie en Invoering Omgevingswet. Tot het behouden en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving horen onder andere de aandachtsgebieden klimaatadaptatie, energietransitie, water, landbouw, bouwen, herstructureren en bereikbaarheid, circulaire economie en afval. Daarnaast houdt de directie zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Over Albert Vermuë

Albert Vermuë is opgeleid als agrarisch econoom en heeft zich in zijn loopbaan steeds bezig gehouden met vraagstukken in het fysieke domein. Na een korte start als journalist heeft hij gewerkt bij een denktank van het ministerie van LNV. Het vertalen van internationale ontwikkelingen naar de beleidspraktijk van dat ministerie was daarbij de hoofdtaak. Daarna was hij voor Nederland zes jaar lang de onderhandelaar bij de Brusselse besprekingen over het Europese landbouwbeleid. Als directeur visserij bij hetzelfde ministerie was Brussel opnieuw een belangrijk werkterrein voor Albert.

In 2010 volgde zijn benoeming als algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Een functie bij een organisatie waar de VNG veel mee samenwerkt. Waterveiligheid, klimaatadaptatie en het klimaatakkoord waren daar belangrijke aandachtsgebieden. Naast zijn baan bij de VNG is Albert algemeen secretaris van de European Union of Watermanagement Associations (EUWMA).

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Skal
  • Lid Raad van Toezicht, HAS Hogeschool Den Bosch
  • Secretary General Union of Water Management Association (EUWMA)

Zie ook

LinkedIn-profiel Albert Vermuë

Ingrid Hoogstrate - directeur Beleid Inclusieve samenleving

Portret Ingrid Hoogstrate

Zie ook

LinkedIn-profiel Ingrid Hoogstrate

Andries Kok - directeur Beleid Lokaal bestuur & Informatiesamenleving

Portret Andries Kok

Zie ook