Organisatie

VNG, Berenschot

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Berenschot en VNG hebben in samenwerking een hernieuwde en geactualiseerde versie gemaakt van de Handreiking aan de slag met participatie. De handreiking is tot stand gekomen met behulp van gemeenten die ‘koplopers’ zijn in participatie.

De handreiking gaat over hoe gemeenten in algemene zin aan de slag kunnen met het onderwerp participatie. De handreiking omvat een stappenplan met bij elke stap een beschrijving van het onderwerp en de nodige theorie maar ook een selectie aan goede voorbeelden. Deze routekaart is een algemene, toegankelijke manier om als gemeente belangrijke vraagstukken rond participatie langs te lopen. Er staan tips in voor hoe aan de slag te gaan voor ‘verkenners; en ‘voorlopers’. De handreiking helpt gemeenten op weg om de benodigde gesprekken te voeren over participatie. Uiteindelijk moet dit resulteren in een  participatieverordening passend bij de gemeente. 

Participatieverordening wordt verplicht

De Eerste Kamer heeft op 4 juni de Wet versterking participatie op decentraal niveau aangenomen. Met deze wet wordt de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op decentraal niveau versterkt. Ook wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd.

De nieuwe wet betekent voor gemeenten dat ze een participatieverordening moeten opstellen. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar, dit betekent dat elke gemeente voor 1 januari 2027 over een participatieverlof hiermee bezig zijn.

In het najaar van 2024 publiceert de VNG de model participatieverordening. Gemeenten kunnen deze modelverordening gebruiken om hun eigen participatieverordening vorm te geven.