De sociale basis: een breed begrip. Wat kan je er allemaal onder verstaan, en waar kan je allemaal aan denken als je je als gemeente wil inzetten voor de sociale basis? In dit webinar hebben we gemeenten geïnspireerd over hoe ze aan de slag kunnen met (het versterken van) de sociale basis.

De VNG heeft een inleiding verzorgd, waarna verschillende kennispartijen aan de hand van gemeentelijke voorbeelden inzicht gaven in welke kennis, programma’s, interventies en tools er zijn. Het webinar werd georganiseerd door GGD-GHOR, RIVM en VNG in samenwerking met Movisie, LKCA, Kenniscentrum Sport en Bewegen, JOGG en NCJ.