Nieuws
Webinar gemist?

Digitaal vragenuur over de financiële verantwoording van de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Gemeenten moeten uiterlijk 15 juli  de financiële verantwoording van de Brede SPUK over het jaar 2023 indienen bij DUS-I.

24 april