De VNG richt, met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), een ondersteuningsteam in dat laagdrempelig benaderbaar is voor gemeenten. Het team moet fungeren als een centraal punt en vraagbaak voor gemeenten voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Specifieke uitkering (SPUK). Deze rol is vergelijkbaar met die van het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNG (tot en met 2022).

Functies van het ondersteuningsteam

De functies van het ondersteuningsteam zijn onder andere:

  • Ondersteunen van gemeenten bij het doen van een aanvraag voor de SPUK.
  • Organiseren van ondersteuning om gemeenten te helpen bij het opstellen van het - in de SPUK gevraagde - plan van aanpak voor de jaren 2024 t/m 2026, bijvoorbeeld: kennis, goede voorbeelden, verdiepende bijeenkomsten.
  • Het voorzitten van de kerngroep om plannen op de voorwaarden uit de SPUK te beoordelen.
  • In kaart brengen van knelpunten en actuele ontwikkelingen en hierop acteren.
  • Bijdragen aan de organisatie van regionale kennisnetwerken (waar daar behoefte aan is).

De VNG en de VSG kunnen deze rol niet alleen vervullen. We moeten vooral goed kunnen doorverwijzen en er is een nauwe samenwerking nodig met de regionale GGD-en, het RIVM en de landelijke kennisinstituten en ondersteuningsorganisaties. Denk aan Alles is Gezondheid, Pharos, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC/NSF, Trimbos, Veiligheid NL, NCJ, NJI, Movisie, MIND, LKCA, JOGG.

Regionale netwerken

Het ondersteuningsteam kan helpen bij het opzetten van regionale netwerken, voor zover deze nog niet bestaan en er behoefte is aan ondersteuning. Voor de lange termijn beogen we dat een van de partijen in de regio, bijvoorbeeld de GGD, die rol als brugfunctie en trekker op kennis en advisering gaat vervullen.

Contact

Het ondersteuningsprogramma is bereikbaar via GezondEnActiefLeven@VNG.nl of telefonisch via het klantcontactcentrum van de VNG: 070 - 373 83 93. Met vragen over het Sportakkoord en de BRC-regeling kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de VSG via info@sportengemeenten.nl  of telefoonnummer 070 - 373 80 55.